GGD Hart voor Brabant

Pesten. Op school, op sociale media, via woorden of juist daden. Wij zijn tegen! En deze week is het de week tegen het pesten, dus besteden we daar wat extra aandacht aan. Uit de laatste jongerenmonitor van de GGD Hart voor Brabant bleek dat 7% van de schoolgaande jongeren in de laatste 3 maanden gepest werd op school. 4% van de schoolgaande jongeren gaf aan zelf te pesten op school. Nog steeds zijn dat te veel jongeren, maar er zit verbetering in: in 2011 gaf nog 11% van de schoolgaande jongeren aan gepest te worden. Via internet en mobiele telefoon werd 5% van de jongeren gepest.

Jongens pesten vaker dan meisjes.

In de week tegen het pesten wordt er extra aandacht besteedt aan pesten, en hoe we dit moeten tegen gaan. Dit jaar is deze week van 17 t/m 21 september met het thema ‘Laat je zien!’. En daarmee wordt vooral de leraar bedoeld, omdat deze persoon een belangrijk figuur is in het leven van een jongere. Leerlingen moeten weten dat ze hun leraren kunnen vertrouwen, en dat ze daar om hulp kunnen vragen rondom het thema pesten. Dus: laat je zien!

Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan onze infographic .