Overslaan en naar de inhoud gaan
Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van zaken en/of verrichten van diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Inkoopvoorwaarden

Tenzij anders overeengekomen, hanteert de GGD Hart voor Brabant het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten inclusief addendum en de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT ). Voor ‘gemeente’ moet daarin gelezen worden ‘GGD Hart voor Brabant’.

Aanvulling op inkoopvoorwaarden

Let op! GGD Hart voor Brabant is bezig met het optimaliseren van het Purchase-To-Pay proces. Een onderdeel hiervan is het betalen van facturen door GGD Hart voor Brabant. Facturen die niet de vereiste informatie bevatten, waaronder een inkoopordernummer, neemt de GGD niet meer in behandeling en betalen we dus ook niet.

Indien de leverancier een bestelling vanuit een medewerker van GGD Hart voor Brabant doorkrijgt zonder inkoopordernummer, dient de leverancier deze bestelling af te keuren en in overleg te treden met de betreffende besteller. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier zelf om ervoor te zorgen dat facturen de vereiste gegevens bevatten.

Eventuele uitzonderingsgevallen zullen met de betreffende leveranciers besproken worden.

Leveranciers die in het crediteurenbestand van GGD Hart voor Brabant opgenomen zijn, zijn geïnformeerd over deze werkwijze.

Indien je de inkoopvoorwaarden niet kunt openen of kunt raadplegen kun je deze digitaal opvragen via aanbestedingen@hetservicecentrum.nl. Ook eventuele vragen kun je indienen via het hiervoor genoemde e-mailadres.