PrivacyVragenlijsten

Hoe gaat de GGD om met vragenlijsten?

Wij versturen verschillende vragenlijsten. Lees hieronder per onderzoek hoe wij met de gegevens omgaan.

Vragenlijsten jeugdgezondheidszorg

Nadat je kind 2 jaar wordt, kom je minder op het consultatiebureau. Als we je uitnodigen voor een afspraak, sturen we vaak ook een vragenlijst mee. Met die vragen kun je je voorbereiden en tijdens het gesprek op het bureau bespreken we je antwoorden. Belangrijke gegevens noteren we in het dossier van je kind. Daarna vernietigen we de vragenlijst.

Er zijn ook vragenlijsten voor de leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Lees meer over het Gezondheidsonderzoek 2VO.

Gezondheidsmonitor en Gezondheidspanel

Het kan zijn dat je een brief krijgt over het meedoen aan de Gezondheidsmonitor, of dat je je opgaf voor het Gezondheidspanel. De antwoorden op deze vragen verwerken we anoniem en ze zijn dus nooit te herleiden tot individuele personen.

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Jouw kind is uitgenodigd voor De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze monitor voeren wij uit samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland. Download de privacy voorwaarden van dit onderzoek.

Tevredenheidsonderzoeken

Het kan zijn dat we je een e-mail of sms sturen en je vragen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. De antwoorden op deze vragen verwerken we anoniem en ze zijn dus nooit te herleiden tot individuele personen.