GGD Hart voor Brabant

Mijn kind

Welkom bij de GGD Hart voor Brabant! Wij volgen alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Je kunt bij ons terecht met vragen over het opgroeien, de gezondheid en de opvoeding van jouw kind. We helpen je als dat nodig is: wij zijn er voor jou en je kind.
Online inzien en verzetten van je afspraak Afspraak verzetten

Corona

Onze dienstverlening gaat ook in deze coronatijd zo veel mogelijk door. Lees welke maatregelen wij op het consultatiebureau hanteren en krijg tips om samen de coronatijd door te komen.

Lees meer over corona

Ouderportaal

Samen met jou houden we de groei en ontwikkeling van jouw kind goed in de gaten. De informatie houden we bij in het gezondheidsdossier van je kind.
Dit dossier kun je inzien via ons ouderportaal. Je kunt hier ook afspraken voor jouw kind inzien en wijzigen. Om in te loggen op het ouderportaal heb je een DigiD nodig.

Naar het ouderportaal

Vaccinaties

De GGD geeft kinderen de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma. Op onze pagina vaccinaties jeugd lees je wanneer wij jouw zoon of dochter uitnodigen voor een prik. Heb je vragen over vaccinaties? Twijfels? Vertel het aan jouw jeugdarts of jeugdverpleegkundige, zij geven graag meer informatie.

Meer over vaccinaties jeugd

Vraag het de GGD!

Is er een voedingsschema voor mijn kind? Hoeveel slaapt een baby ongeveer? Mijn kind is angstig, wat kan ik doen? Antwoord op veelgestelde vragen van ouders op een rij.

Veelgestelde vragen op een rij
Wat doet de GGD Jeugdgezondheidszorg nog meer?
  • Inspecteurs van de GGD toetsen jouw kinderopvang jaarlijks op kwaliteitseisen. Dit doen wij in opdracht van de gemeente. Onder kinderopvang valt: dagopvang 0-4 jaar, buitenschoolse opvang 4-12 jaar, gastouderbureaus en voorzieningen van gastouderopvang.
  • Onze gezonde school adviseurs die scholen en peuterspeelzalen ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma's, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering.
  • Onze jeugdverpleegkundigen en artsen hebben goed contact met scholen. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.
Privacy: hoe beschermt de GGD persoonlijke gegevens?

De GGD Hart voor Brabant moet diverse persoonsgegevens gebruiken om zijn diensten aan jou te kunnen verlenen en om aan haar wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy, als gebruiker van onze diensten te respecteren en te beschermen.

Op onze privacy pagina lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan als je gebruik maakt van onze diensten en onze website