GGD Hart voor Brabant

Drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken zijn nog steeds de beste manieren om besmettingen van het Corona virus tegen te gaan. Maar om ons te houden aan deze adviezen, is een uitdaging. We gaan steeds meer naar buiten en spreken ook meer met anderen af. Daarbij wordt 1,5 meter afstand houden lastiger. De grote meerderheid van de deelnemers heeft echter wél vertrouwen in de Nederlandse aanpak. Dat blijkt uit de vierde ronde van het panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en in Nederland eind juni.

Gevoelens van stress en eenzaamheid nemen verder af

Naleven gedragsregels wordt lastiger …

Om een tweede golf  van besmettingen te voorkomen, blijft het naleven van de gedragsregels belangrijk. Uit de huidige meting blijkt dat ruim 71% van de deelnemers het goed lukt om drukte te vermijden. De 1,5 meter afstand houden wordt lastiger, vooral bij het boodschappen doen en tijdens het werken buitenshuis. Een grote groep deelnemers denkt dat zij zich zou laten testen bij klachten (71%). Maar slechts 14% van de panelleden met klachten heeft zich ook daadwerkelijk op COVID-19 laten testen.

… maar vertrouwen in Nederlandse aanpak blijft groot

Net als in het begin van de corona-crisis heeft in de huidige meting 71% van de panelleden uit (heel) veel vertrouwen in de manier waarop de overheid het coronavirus onder controle probeert te houden.  

Groot deel houdt vakantie in eigen land

Onzekerheid rondom de ontwikkeling van de corona-pandemie in Europa maakt dat veel mensen hun vakantie naar het buitenland hebben uitgesteld of geannuleerd. Een derde gaat dit jaar niet op vakantie en 30% is van plan om dit jaar in Nederland op vakantie te gaan. Ongeveer een kwart reist naar een Europees land, 1% gaat op vakantie buiten Europa en 12% heeft nog geen definitieve vakantieplannen.  

Corona in de toekomst

Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan te denken dat er in de komende maanden een tweede golf van coronabesmettingen komt. 86% van de respondenten geeft aan het (heel) erg te vinden als deze golf zich zou aankondigen.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt de komende tijd nog vaker uitgevoerd. Ruim 1.708 panelleden uit Hart voor Brabant vulden de vierde vragenlijst in. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic van de vierde meting of de landelijke resultaten