GGD Hart voor Brabant

In 2019 maakte 14,5% van de jeugdigen in de regio Hart van Brabant gebruik van één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2015 was dit nog 8,5% en sindsdien is het percentage jaarlijks gestegen. Dit blijkt uit de Beleidsmonitor Samen met de Jeugd in de regio Hart van Brabant.

Deze monitor laat onder andere zien of de vraag naar jeugdhulp per jaar daalt of stijgt, hoe cliënten maar ook professionals de hulp ervaren, en of kinderen vaker of juist minder vaak te maken krijgen met kindermishandeling. Allemaal belangrijke informatie om de regionale samenwerking rondom de transformatie van de jeugdhulp verder aan te scherpen.

Uit het cliëntervaringsonderzoek (2018) blijkt dat steeds meer cliënten de jeugdhulp positief ervaren. Zo voelt 97% zich met respect behandeld en 92% voelt zich serieus genomen. Uit gesprekken met jongeren blijkt echter dat niet alle jongeren de hulp hebben gekregen die ze nodig hadden.

"Ik merk nu achteraf gezien, dat mijn begeleiders het allemaal heel goed hebben gedaan, maar ik zag het zelf niet omdat ik een puber was die graag tegen de regels aan schopte.”

De Koers Samen met de Jeugd in de regio Midden-Brabant wordt al een aantal jaren gemonitord via deze beleidsmonitor. Elk jaar wordt er een andere combinatie gemaakt van onderzoeksmethodieken, om de doelstellingen uit de Koers te kunnen meten. Vorig jaar is er bijvoorbeeld gewerkt met storytelling (waarbij verhalen werden opgehaald bij professionals) en de effectencalculator.

Dit jaar lag de focus voornamelijk op het in beeld brengen van bestaande bronnen en registraties in combinatie met het ophalen van ervaringen van ouders en jeugdigen via cliëntenraden. Sinds vorig jaar zijn er dashboards beschikbaar die de kwantitatieve data in beeld brengen, waardoor de trends beter zichtbaar zijn.

Benieuwd naar de beleidsmonitor? Lees het magazine