GGD Hart voor Brabant

Het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus neemt af. Mensen ervaren minder angst en somberheid dan in de beginfase van de corona-pandemie. Zo min mogelijk bezoek ontvangen, zoveel mogelijk thuiswerken en anderhalve meter afstand bewaren, worden steeds moeilijkere opgaven. Wel is er grote bereidheid tot twee weken thuisisolatie als mensen of huisgenoten positief getest zijn. Dat blijkt uit de derde ronde van het panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en in Nederland eind mei.

De versoepeling van maatregelen maakt dat we weer meer bewegen

Bereidheid tot thuisisolatie na positieve test

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op corona. Een derde van de deelnemers aan het panelonderzoek, gaf eind mei al aan gebruik te zullen maken van deze mogelijkheid tot testen bij klachten. Om verspreiding van het virus tegen te gaan, is het belangrijk dat mensen twee weken thuisblijven als ze positief zijn getest op corona. De bereidheid hiertoe is groot. 94% van de panelleden is bereid in thuisisolatie te gaan als ze een positieve COVID-19 testuitslag zouden ontvangen. Bij een positieve testuitslag van een huisgenoot is 83% bereid om in thuisisolatie te gaan.

Panelleden weer meer in beweging

De coronacrisis heeft invloed op de leefstijl van panelleden. Op het gebied van gezond eten is deze verandering niet zo groot. Bijna driekwart geeft aan hetzelfde eetpatroon te hanteren als voor de coronacrisis en 13% van de panelleden is zelfs gezonder gaan eten. Het verschil in alcoholconsumptie blijft naarmate de coronacrisis vordert nagenoeg gelijk: 16% van de drinkers is tijdens de crisis meer gaan drinken. De veranderingen in rook- en beweeggedrag zijn groter. Van de rokers is 36% (veel) meer gaan roken en 43% van de deelnemers beweegt minder dan voor de coronacrisis. In het beweeggedrag zien we wel een positieve ontwikkeling, wat waarschijnlijk te verklaren is doordat er steeds meer mogelijkheden zijn om weer te sporten. In april gaf nog meer dan de helft van de panelleden aan minder te bewegen.

Ondanks coronacrisis verbetering welbevinden

Een deel van de respondenten geeft aan zich eenzamer (29%), gestrester (25%) angstiger (18%) of somberder (23%) te voelen dan in de periode vóór de coronacrisis. Voor alle items geldt gelukkig dat er een sterke verbetering is ten opzichte van de eerste meting. Toen gaf maar liefst 42% aan zich angstiger te voelen. Ten aanzien van slaap zijn deze gunstige ontwikkelingen nog niet terug te vinden: ongeveer een op de vijf respondenten ervaart nog steeds slaapproblemen door de coronacrisis. Dit percentage is vergelijkbaar met de eerdere metingen.

Gedragsregels zijn niet allemaal even makkelijk

Deelnemers uit de GGD-regio Hart voor Brabant vinden het niet meer schudden van handen de makkelijkst na te leven regel. Maar liefst 89% vindt dit (heel) makkelijk. Zoveel mogelijk thuiswerken en 1,5 meter afstand bewaren, wordt moeilijker gevonden. Het bewaren van de 1,5 meter afstand lukt het slechtst tijdens het doen van boodschappen. Slechts 16% geeft aan dat er voldoende afstand kan worden gehouden in de supermarkt. Op de lange termijn is met name weinig bezoek ontvangen een struikelblok voor mensen.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt de komende tijd nog vaker uitgevoerd. Ruim 2.080 panelleden uit Hart voor Brabant vulden de derde vragenlijst in. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic over de derde meting of de landelijke resultaten.