GGD Hart voor Brabant

Het niet meer geven van een hand gaat de meeste inwoners van de GGD-regio Hart voor Brabant makkelijk af. Zo min mogelijk bezoek ontvangen, zoveel mogelijk thuiswerken en anderhalve meter afstand bewaren, zijn moeilijkere opgaven, zeker op de lange termijn. Dat blijkt uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en in Nederland. Het panelonderzoek is uitgevoerd in twee rondes: eind april en begin mei. Vandaag start de derde ronde.

Voldoende bewegen is lastig

Welke invloed heeft de coronacrisis op de leefstijl van panelleden? Bijna drie kwart geeft aan hetzelfde eetpatroon te hanteren als voor de coronacrisis. Met sport en bewegen ligt dat anders: de helft geeft aan (veel) minder te bewegen. Van de rokers is 40% meer gaan roken en 12% (veel) minder. Wat betreft alcohol geeft 14% van de alcoholdrinkers aan (veel) meer te zijn gaan drinken dan voor de coronacrisis, en 22% juist (veel) minder.

De coronacrisis beïnvloedt ons welbevinden

Een aantal respondenten geeft aan zich eenzamer (30%), angstiger (24%) of somberder (28%) te voelen en/of meer stress te ervaren (26%) dan in de periode vóór de coronacrisis. Gelukkig is dit voor alle items al een sterke afname ten opzichte van de eerste meting. Toen ervaarde bijna twee op de vijf panelleden een slechtere mentale gezondheid. Ongeveer één op de vijf heeft meer slaapproblemen dan voorheen.

De helft van de respondenten geeft aan (veel) minder te bewegen tijdens de coronacrisis

Gedragsregels zijn niet allemaal even makkelijk

Deelnemers uit de GGD-regio Hart voor Brabant vinden het niet meer schudden van handen de makkelijkst na te leven regel. Maar liefst 93% vindt dit (heel) makkelijk. Zoveel mogelijk thuiswerken en thuisblijven en 1,5 meter afstand bewaren, worden moeilijker gevonden. Het bewaren van de 1,5 meter afstand lukt het slechtst tijdens het doen van boodschappen. Slechts één op de vijf geeft aan dat er voldoende afstand kan worden gehouden in de supermarkt. Op de lange termijn is met name weinig bezoek ontvangen een struikelblok voor mensen.

Vertrouwen in Nederlandse aanpak is groot

Het merendeel van de panelleden heeft (veel) vertrouwen in de Nederlandse aanpak. Tussen de eerste meting en de tweede meting nam dit zelfs toe van 69% tot 75%. Ook geven zes op de tien respondenten aan de aanpak van Nederland beter te vinden dan die van andere landen.

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het RIVM en andere GGD’en. Dit onderzoek wordt de komende tijd nog drie keer uitgevoerd. Ruim 1.900 panelleden uit Hart voor Brabant vulden de tweede vragenlijst in. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic of de landelijke resultaten.