GGD Hart voor Brabant

Voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie ging de gemeente Goirle in gesprek met diverse stakeholders, waaronder de GGD. Tijdens een bijeenkomst werden alle thema’s uit de Brabantse Omgevingsscan (BrOS) besproken aan de hand van een zogenaamde BrOS- gebiedsschets. Welke thema's vallen op in Goirle? Wat gaat goed op het gebied van leefomgeving en gezondheid? En wat kan beter? Hoe ervaren bewoners specifieke gebieden in relatie tot hun gezondheid? Hoe kan de gemeente gezondheid een plek geven in de omgevingsvisie?

Een gebiedsschets geeft in één overzicht een inzicht in alle thema’s van de BrOS. Een gebiedsschets helpt bij de dialoog over een gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld met medewerkers van het ruimtelijk én sociaal domein van de gemeente of met burgers van de gemeente of een specifiek gebied in de gemeente.

Een gebiedsschets geeft in één overzicht een inzicht in alle thema’s van de BrOS.

Een onderzoeker van de GGD presenteerde de BrOS- gebiedsschets tijdens een bijeenkomst aan de stakeholders. Zo is het gemiddeld aantal varkens per vierkante kilometer in Goirle veel hoger dan het gemiddelde van de regio Midden Brabant en ook zijn inwoner van de gemeente Goirle vaker bezorgd over de overdraagbaarheid van infectieziekten van dier op mens. En op het gebied van ‘groen’ zien we dat er meer groen aanwezig is in de gemeente Goirle dan gemiddeld in de regio. Inwoners ervaren bovendien voldoende groen in de gemeente. Geïnspireerd door deze inzichten op het gebied van leefomgeving en gezondheid gingen de stakeholders in groepen uiteen om de gemeente input te geven over de verschillende onderwerpen van de omgevingsvisie.

De Omgevingswet biedt kansen om onze leefomgeving gezonder in te richten. De Brabantse omgevingsscan geeft informatie die als basis kan dienen bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie of het omgevingsplan. Een gebiedsschets is één van de mogelijkheden om de thema’s van de BrOS in één overzicht te laten zien. Bekijk alle mogelijkheden in onze folder.

Bijlagen