GGD Hart voor Brabant

In 2018 maakte 11,9% van de jeugdigen in de regio Hart van Brabant gebruik van één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In 2015 was dit nog 8,5% en sindsdien is het percentage jaarlijks gestegen. Dit blijkt uit de Beleidsmonitor Samen met de Jeugd in de regio Hart van Brabant.

Deze monitor laat onder andere zien of de vraag naar jeugdhulp per jaar daalt of stijgt, hoe cliënten maar ook professionals de hulp ervaren, en of kinderen vaker of juist minder vaak te maken krijgen met kindermishandeling. Allemaal belangrijke informatie om de regionale samenwerking rondom de transformatie van de jeugdhulp verder aan te scherpen.

Met het Persoonlijk Passend Pakket (PPP) kunnen hulpverleners budget aanvragen wanneer zij geen passend aanbod kunnen doen aan inwoners op basis van de bestaande regels en procedures. Uit onderzoek blijkt dit in sommige situaties de enige uitweg. De inzet van het PPP leidt meestal tot een verbetering van de situatie voor de inwoner én een kostenbesparing op langere termijn.

Op succesmomenten en momenten dat het juist niet goed gaat, dat zijn momenten in het leven om na te denken over talenten

De beleidsmonitor jeugdhulp 

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht, die stelt dat gemeenten gegevens moeten verzamelen en vastleggen om de resultaten van het jeugdbeleid te beoordelen en met het Rijk te kunnen delen.

Om de gemeenten in de regio Hart van Brabant bij deze taak te ondersteunen heeft de GGD Hart voor Brabant de opdracht om de beleidsdoelen van de Koers Samen met de Jeugd over 2018 te monitoren, waarbij nieuwe en al beschikbare data gecombineerd worden met (ervarings)verhalen. In 2019 voert de GGD deze monitor opnieuw uit.

In de beleidsmonitor worden cijfers uit bestaande onderzoeken en registraties gebundeld met ervaringsverhalen uit de dialoog en interviews. Nieuwsgierig geworden? Lees het magazine