GGD Hart voor Brabant

Hoe staat het er voor op het gebied van bijvoorbeeld financiën, lichamelijke gezondheid of opvoeding in de veertien Bossche wijken? De vernieuwde wijkfoto Den Bosch geeft een inzicht in de gezondheid en het welzijn van de inwoners op wijk- en buurtniveau. Via de website kun je makkelijk schakelen tussen de verschillende wijken en zie je waar de positieve of aandachtspunten van de wijk liggen.

Wat zie je?

De ‘bollen’ op de website laten met kleurtjes zien of de wijk gunstig of ongunstig afwijkt van de gemeente. Zo scoort bijvoorbeeld de wijk West bij jongeren gunstig (groen) op middelengebruik, maar ongunstig (rood) op aspecten van financiën. In de Binnenstad zie je bij volwassenen een gunstige afwijking op het domein dagactiviteiten, maar zijn er ook ongunstige afwijken te vinden op het domein van financiën. Door te klikken op de domeinen van de bollen, zie je ook de percentages. Hierdoor wordt duidelijker wat het verschil dan daadwerkelijk is. De cijfers van de buurten staan in de samenvatting per wijk onder de tegel ‘rapporten’.

Met de wijkfoto zie je in één oogopslag waar de wijk gunstig of ongunstig op scoort.

Signaleringsinstrument

Het instrument geeft snel weer wat er speelt in de wijken, doordat data van de GGD Hart voor Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Farent en MEE in één overzicht is gebundeld. De informatie van de wijk is afgezet tegen de gemeente als totaal, en daar kun je het gesprek over voeren in de wijk. De wijkfoto is bedoeld om wijkprofessionals en beleidsmakers te ondersteunen bij het opstellen van integrale wijkplannen en het bepalen van bijbehorende maatregelen. De wijkfoto is een aanvulling op de Wijk- en buurtmonitor van de gemeente ’s-Hertogenbosch en de wijkschetsen van GGD Hart voor Brabant.

Hoe verder?

De eerstvolgende stap is dat de wijkprofessionals de wijkfoto gaan gebruiken in hun werk. De bedoeling is dat er gesprekken plaatsvinden waarom bepaalde factoren gunstig of ongunstig afwijken, en of professionals en wijkbewoners dit herkennen. Het belangrijkst is om acties te benoemen om de wijk te verbeteren. Met deze ervaringen gaan we vervolgens aan de slag met de verbetering van de wijkfoto: kunnen we er bijvoorbeeld data aan toevoegen om de foto nog scherper te kunnen krijgen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk de wijkfoto