GGD Hart voor Brabant

Na de feestdagen zijn er verschillende campagnes om Nederlanders aan te moedigen om een tijdje geen of minder alcohol te gebruiken. Dry Januari en 'IK PAS'.  In ons panelonderzoek vroegen wij jou naar jouw alcoholgebruik én wat jij vindt van de mogelijkheden om alcohol te laten staan.

Uit ons panelonderzoek komt naar voren van 95% van de respondenten denkt prima een maand zonder alcohol te kunnen. Toch geeft 78% van de respondenten aan niet mee te doen aan de verschillende campagnes rond alcoholmatiging. We vinden het 'niet nodig' of zelfs 'betuttelend'.  Waar panelleden tegenop zien wanneer zij kiezen voor een maand zonder alcohol? Het meest genoemde antwoord is "tijdens etentjes geen alcohol drinken". De bourgondische Brabander eet niet graag zonder zijn wijntje.


Alcoholvrij pilsje of wijntje? 65% van onze panelleden vindt alcoholvrije consumpties een goed alternatief. 

Meer over het onderzoek

Dit onderzoek is gehouden onder het gezondheidspanel van de GGD Hart voor Brabant (n = 2324). Qua samenstelling is dit panel niet representatief voor de hele GGD-regio. Om deze reden moeten de resultaten van dit onderzoek beschouwd worden als een indicatie van wat  er leeft onder de doelgroep.

Meer weten over het onderzoek? Download de infographic