GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 26-04-2016 om 13:49 uur
Laatst gewijzigd op: 09-01-2018 om 12:16 uur

Meldpunt toezicht WMO

De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder WMO voor de meeste gemeenten in Midden-, Noord- en Noordoost Brabant. De GGD Hart voor Brabant richtte een team van toezichthouders WMO in voor deze taak.

Wilt u een WMO melding doen?

Maak dan gebruik van onderstaande meldformulier:

Het meldprotocol WMO

Download het meldprotocol (PDF, 440 kB)

Welke voorzieningen vallen onder de WMO?

De volgende voorzieningen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Individuele- en groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf
 • Hulp bij het huishouden
 • Woningaanpassingen
 • Hulpmiddelen / Vervoersvoorzieningen
 • Regiotaxi
 • Vervoer van/naar dagbesteding
Wie zijn de toezichthouders WMO van de GGD?

Toezichthouders Wet Maatschappelijke Ondersteuning GGD Hart voor Brabant, per 1-11-2017:

 • de heer D. Dijkers
 • mevrouw N. Vrins
 • mevrouw M. Knegtel
Kan ik ook telefonisch een melding WMO doen?
Ja. Een calamiteit of geweldsincident bij aanbieders van voorzieningen maatschappelijke ondersteuning kun je ook telefonisch indienen. Neem hiervoor contact met ons op via: 088 368 68 88 (werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij nemen na ontvangst van de melding zo spoedig mogelijk contact op met de melder. In samenspraak met de gemeente bepalen we dan of en ja welk onderzoek er (bij de aanbieder van de ondersteuning) nodig is. Je ontvangt hierover bericht. Het kan zijn dat we je vragen om zelf intern onderzoek te doen over dat wat je gemeld hebt. Je kunt dan gebruikmaken van deze richtlijnen.