GGD Hart voor Brabant

MELDPUNT TOEZICHT WMO

Je kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar toezichtwmo@ggdhvb.nl of te bellen.

Bel ons: 088 368 6888
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -17.00 uur
Geplaatst op: 26-04-2016 om 13:49 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Toezichthouder WMO

De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder Wmo voor de 29 gemeenten in Midden-, Noord- en Noordoost Brabant. De GGD Hart voor Brabant richtte een team van toezichthouders Wmo in voor deze taak.

Toezicht Wet maatschappelijke ondersteuning

Het Rijk heeft de uitvoering van taken op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning en begeleiding gedecentraliseerd naar de gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop.

De colleges van burgemeester en wethouders van 29 gemeenten hebben GGD Hart voor Brabant aangewezen als toezichthouder. De toezichthouder voert onderzoek uit naar aanleiding van calamiteiten en geweldsincidenten, op basis van signalen en door middel van proactief kwaliteitsonderzoek.

Wilt jij een calamiteit of geweldsincident melden?

Maak dan gebruik van onderstaande meldformulier:

Heeft jouw melding betrekking op een voorziening die (ook) onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd valt? Neem dan contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wanneer moet ik melden?

Aanbieders van maatschappelijke ondersteuning in Nederland zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goede en veilige ondersteuning. Zij zijn wettelijk verplicht om een melding te doen als er tijdens de dienstverlening sprake is van een calamiteit of geweld. Dit zijn:

 • Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag zowel fysiek, psychisch als seksueel jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

Het meldprotocol Wmo

Download het meldprotocol (PDF, 440 kB)

Wie zijn de toezichthouders WMO van de GGD?

Toezichthouders Wet maatschappelijke ondersteuning GGD Hart voor Brabant, per 01-04-2019:

 • mevrouw N. Vrins
 • mevrouw C. van Hulst
 • mevrouw L. van Geloven
Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij nemen na ontvangst van de melding zo spoedig mogelijk contact op met de melder. Op basis van de verzamelde informatie wordt bepaald of verder onderzoek nodig is. De melder ontvangt hierover bericht. Het kan zijn dat we een opdracht geven tot intern onderzoek. Je kunt dan gebruikmaken van deze richtlijnen

Kwaliteitstoezicht

De toezichthouders Wmo kunnen op verzoek van de gemeente het toezicht uitvoeren bij zorginstellingen waar gemeenten een contract mee hebben of bij aanbieders die cliënten zelf contracteren via een persoonsgebonden budget (pgb).

De toezichthouders toetsen de kwaliteit van de ondersteuning en zorg die geboden wordt in het kader van de Wmo 2015. Dit toezicht is ook van toepassing op zorg die gemeenten zelf aanbieden in het kader van de Wmo 2015. De toezichthouder doet geen onderzoek naar klachten en/of fraude, maar kan dit wel als signalen over de kwaliteit van ondersteuning verwerken.

Het toezicht vindt plaats op de onderstaande voorwaarden uit de Wmo.

Per gemeente kan dit toetsingskader aangepast worden aan de lokale aanvullende regelgeving.

Welke voorzieningen vallen onder de WMO?

De volgende voorzieningen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Individuele- en groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf
 • Hulp bij het huishouden
 • Woningaanpassingen
 • Hulpmiddelen / Vervoersvoorzieningen
 • Regiotaxi
 • Vervoer van/naar dagbesteding
In welke gemeenten houden wij toezicht op de WMO?
De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder Wmo in de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Meierijstad (Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode), Mill en Sint Hubert, Oisterwijk, Oss, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Uden, Vught en Waalwijk. Ook in de ABG-gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn wij toezichthouder Wmo.

In de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel houden wij in het kader van Beschermd Wonen toezicht op calamiteiten.