GGD Hart voor Brabant

COVID-19 melden

Ben je arts of ben je werkzaam in een zorginstelling? En wil je COVID-19 melden? Dit kan digitaal of schriftelijk. COVID-19 hoeft niet telefonisch gemeld te worden.

Melden via zorgmail

Maak je gebruik van Zorgmail? Meld de infectieziekte door het ingevulde Meldingsformulier SARS COVID19 naar ons te mailen op ons zorgmailadres:  ggdhartvoorbrabantinfectieziekten@zorgmail.nl. Je kunt ook een e-mail sturen met daarin de labuitslag, de NAW-gegevens en contactgegevens van de betreffende persoon.

Geen zorgmail?
Geen zorgmail? Gebruik dan het meldformulier voor corona en mail dit beveiligd naar corona.invoerhpzone@ggdhvb.nl
Geplaatst op: 10-09-2020 om 17:07 uur
Laatst gewijzigd op: 14-09-2020 om 09:32 uur

Coronavirus en Artikel 26 melding door school of kinderdagverblijf

Als er meer dan 3 kinderen uit een groep of meerdere medewerkers binnen de school ziek zijn én er een (mogelijke) verdenking is op het coronavirus vragen wij jullie om dit, in het kader van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid, bij ons te melden.

Artikel 26 melding COVID-19 op school of kinderopvang

Overige Infectieziekten melden

Ben je arts of ben je werkzaam in de kinderopvang, bij een gemeente of in een zorginstelling? En wil je een infectieziekte melden? Bel ons dan tijdens kantooruren.
Bel ons: 088 368 6421
08:00 tot 17:00 uur
Geplaatst op: 08-03-2016 om 16:18 uur
Laatst gewijzigd op: 10-09-2020 om 17:52 uur

overige artikel 26 meldingen 

Welk gegevens zijn van belang bij een artikel 26 melding (niet-corona gerelateerd)?
  • Naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer en geslacht.
  • De infectieziekte, eerste ziektedag, datum en wijze van vaststelling, vaccinatietoestand, eventuele chemoprofylaxe en mogelijke bron.
  • Voor bepaalde infectieziekten is de vraag belangrijk: of de patiënt een beroep heeft waarbij hij/zij voedsel bereidt of werkt in de verzorging/verpleging? Het kan ook gaan om iemand uit de omgeving van de patiënt met dit soort werk.
  • Bij de melding ontvangen wij graag een kopie van de laboratoriumuitslag.
Liever schriftelijk melden?

Je kunt een infectieziekte schriftelijk melden met behulp van het meldingsformulier (PDF, 40 kb). Je kunt dit formulier ook opvragen bij de GGD.

Voor alle gemeenten in de regio Hart voor Brabant stuur je dit naar:

GGD Hart voor Brabant
t.a.v. team infectieziekten
Antwoordnummer 64006
5000 VG Tilburg

Liever per fax melden?

Je kunt een infectieziekte ook per fax melden. Vul het meldingsformulier (PDF, 40 kb) in en fax dit naar:  073 612 45 15, t.a.v. afdeling Infectieziekten.

Melding via zorgmail: dat kan ook!

Maak je gebruik van Zorgmail? Meld de infectieziekte door het ingevulde meldingsformulier (PDF, 40 kb) naar ons te mailen op ons zorgmailadres:  ggdhartvoorbrabantinfectieziekten@zorgmail.nl

Buiten kantooruren bellen?

Wil je als professional contact buiten kantoortijden en het kan niet wachten tot de volgende (werk)dag? Bel dan 0900 367 67 67 (bij geen gehoor bel:  088 002 64 10)