GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 08-04-2019 om 14:08 uur
Laatst gewijzigd op: 12-04-2021 om 14:04 uur

Over de GGD

Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hún leven te halen. 

Dat is onze missie. Want als mensen zich gezond voelen, helpt dit hen om actief te zijn, mee te doen in de samenleving en alles uit het leven te halen. Dat maakt gelukkiger en zelfredzamer. Dus letterlijk: Gezond doet leven!

We streven ernaar dat iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en leven. Positieve gezondheid is de basis voor ons handelen, want gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We richten ons op de publieke gezondheid: de taken die de overheid op zich neemt om de gezondheid van iedereen te bewaken, beschermen en bevorderen, zonder dat mensen daar altijd om vragen.

Dat doen we in opdracht van onze 24 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord met ruim 800 gemotiveerde professionals voor meer dan 1 miljoen inwoners. Daarbij hebben we aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden.

Preventie is onze kernactiviteit, gericht op een gezonde leefstijl.
We streven naar een gezonde omgeving, die bijdraagt aan preventie.
En onderbouwen onze activiteiten met data: inzicht dat we delen met de samenleving.

Onze beloften

Om onze ambities waar te maken doen we de volgende beloften:

  • De klant centraal: Het perspectief van de klant bepaalt hoe we ons werk inrichten en uitvoeren, zodat zij regie hebben en gezonde kansen kunnen benutten.
  • Verbinden: Onze doelen bereiken we alleen door samen te werken met bestaande én nieuwe partners en inwoners.
  • Vernieuwen: We zoeken naar nieuwe mogelijkheden en technieken, zodat mensen nog beter gezonde kansen kunnen benutten.

De manier waarop we invulling geven aan onze ambities is: Positief I Open I Eigentijds I Deskundig. Onze missie, visie en ambities zijn terug te lezen in de beleidsvisie 2019-2023

Waarvoor kun jij bij ons terecht?

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Jeugdgezondheidszorg: het consultatiebureau, de jeugdarts, gezondheidsonderzoeken, voorlichting (op school), advies bij kinderziekten of prikken tegen ziekten.
  • Vragen en zorgen over infectieziekten (zoals TBC, Hepatitis B, ziekte van Lyme, Q-koorts).
  • Soa-test en vragen over uw seksuele gezondheid, liefde en seks.
  • Reisvaccinaties of vragen en advies bij verre reizen.
  • Vragen en zorgen over milieu en veiligheid in uw omgeving.