Overslaan en naar de inhoud gaan
Over de GGDHet bestuur
 • Nevenfuncties directie en management

  Ambtsgebonden nevenfuncties

  Persoon Functie
  Thérèse Claassen, directeur
  • lid algemene ledenvergadering Coöperatie Toegang Tilburg U.A.
  • lid Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
  • lid bestuur Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant
  • lid Veiligheidsdirectie Brabant-Noord
  • directielid Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
  • lid adviesraad Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
  • lid dpg-raad Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland
  Sebastiaan Baan,
  directeur
  • lid Veiligheidsdirectie Midden- en West-Brabant
  • directielid Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
  • lid Bestuur West-West transmuraal samenwerkingsverband westelijk West-Brabant
  • lid bestuur Stichting Care Innovation Center
  • lid adviesraad Stichting Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding
  • lid dpg-raad Stichting Verenigingsbureau Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland

  Overige nevenfuncties

  Persoon Functie
  Thérèse Claassen, directeur
  • bestuurslid Stichting Oelbroeck
  • lid raad van toezicht Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
  Sebastiaan Baan, directeur -
  Arnold Reusken,
  sectormanager
  • lid raad van toezicht Stichting GezondheidsCentra Maarssenbroek
  Joost Vroege, sectormanager
  • bestuurslid Humanitas ‘s-Hertogenbosch
  Treja van den Heuvel,
  sectormanager
  • president-protector Stichting Elisabeth Weeshuis
  • bestuurslid Stichting Boedel Dellius
  • leidinggevende Stichting Boedel Crayvangers
  Joris Damen, controller
  • penningmeester Stichting Litserborg