InwonersNieuws & infoSociale beperkingenvallen steeds zwaarder

Sociale beperkingenvallen steeds zwaarder

Veel Brabanders houden zich nog wel aan de coronamaatregelen, maar de sociale beperkingen vallen steeds zwaarder. Mooi is dat meer mensen zich laten testen als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Ook twee derde van de kinderen met klachten gaat naar de teststraat. Zeven op de tien deelnemers staan positief tegenover een coronapaspoort. Dat blijkt uit de elfde meting van het gedragsonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Aan deze ronde, die plaats vond tussen 24 en 28 maart, deden in totaal ruim 5.200 inwoners van Noord-Brabant mee.

Sociale beperkingen vallen zwaar

De 1-bezoekermaatregel kan op weinig draagvlak rekenen. Steun voor deze maatregel daalde van 53% in de vorige meetronde naar 43%. Toch hield 68% van de deelnemers zich aan deze regel, tegenover 81% in de vorige meetronde. Toen het maximum aantal bezoekers nog op 2 lag, was de naleving van deze regel veel hoger, 90%.

Toename in testen bij contact besmet persoon

Tegelijkertijd worden deelnemers voorzichtiger als zij zelf mogelijk corona-gerelateerde klachten hebben. Nog steeds laat ruim 60% van de mensen die in de afgelopen week klachten hadden zich testen. Echter, mensen die in nauw contact met een besmet persoon zijn geweest, hebben zich vaker laten testen, 65% ten opzichte van 54% medio februari. Ruim de helft van de mensen met klachten zegt volledig thuis te zijn gebleven, dit is vergelijkbaar met de vorige keer.

Twee derde van de kinderen met klachten getest

Van de deelnemers met kinderen, geeft ruim vier op de tien (42%) aan dat minstens één van hun kinderen in de afgelopen 6 weken klachten had of in contact is geweest met een besmet persoon. Van de kinderen met klachten is 69% getest of heeft hiervoor een afspraak. Onder kinderen die in contact zijn geweest met een besmet persoon is dat 84%. De meest genoemde redenen om kinderen niet te laten testen zijn: ‘mijn kind wil niet getest worden’ (18%), ‘de kans is klein dat mijn kind corona heeft’ (29%) en ‘ik denk dat de test onprettig is voor mijn kind’ (35%).

Meerderheid positief tegenover coronapaspoort

De mening ten aanzien van een coronapaspoort is deze meting gepeild. Zeven op de tien deelnemers staan achter het coronapaspoort als ze hiermee toegang zouden verkrijgen tot bepaalde locaties en evenementen als zij zijn gevaccineerd (71%), dan wel in het geval van een negatieve test (68%). Een minderheid van 37% vindt dat een paspoort ook geldig zou moeten zijn na een recent doorgemaakte besmetting.

Volgens deelnemers beschermt Pfizer het best

Nog steeds is 86% van deelnemers van plan om zich te laten vaccineren, 10% weet dit nog niet zeker. Volgens 78% van de deelnemers beschermt het Pfizer vaccin goed tegen ziekenhuisopname en sterfte ten gevolge van het coronavirus. Voor AstraZeneca en Moderna ligt dit percentage lager (69% en 63%). Als het gaat om mogelijke bijwerkingen en onbekende lange termijngevolgen, zijn de deelnemers hier bij AstraZeneca het meest bang voor (respectievelijk 35% en 33%).

GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 5.212 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de elfde ronde, die tussen 24 en 28 maart werd uitgevoerd.

Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.