InwonersNieuws & infoOok jeugd kampt met coronakilo’s
InwonersNieuws & infoOok jeugd kampt met coronakilo’s

Ook jeugd kampt met coronakilo’s

Meetgegevens van 2020 bevestigen een flinke toename van overgewicht bij jeugdigen in Hart voor Brabant. De stijging manifesteert zich bij jongens en meisjes en in alle leeftijdsgroepen van peuter tot puber. De ongunstige trend is waarschijnlijk toe te schrijven aan een ongezondere leefstijl tijdens de lockdown. Bij pubers kan het twee kanten op. Niet alleen overgewicht, maar ook ondergewicht komt vaker voor dan voorheen. GGD, gemeenten, en ouders en kinderen zelf, moeten aan de slag om het tij te keren.

Forse toename overgewicht

In 2020 had 14% van de jeugdigen in Hart voor Brabant overgewicht. Dit percentage is een echte uitschieter ten opzichte van voorgaande jaren. Tussen 2014 en 2019 schommelde dit percentage namelijk tussen de 11,5 en 12,7%, zonder dat er sprake was van een duidelijke stijgende of dalende trend. Voor ernstig overgewicht geldt eenzelfde verhaal. Het percentage van 3,1% in 2020 is beduidend hoger dan in voorgaande jaren, waarin het percentage varieerde tussen 2,0 en 2,4%.

De toename van overgewicht speelt in de hele regio; 18 van de 25 Hart voor Brabant gemeenten hadden in 2020 meer overgewicht dan in 2019.

Meer anorexia?

Veel jongeren hebben het moeilijk door de lockdown. Naast eenzaamheid en depressiviteit is in de media ook aandacht voor een (mogelijke) toename van eetstoornissen bij jongeren. In de cijfers van de 13-14 jarigen in Hart voor Brabant zien we naast de toename van overgewicht inderdaad ook een toename van ondergewicht. Het percentage ondergewicht, dat in voorgaande jaren varieerde van 1,3 tot 1,8%, nam toe tot 2,0%. Deze toename zien we zowel bij jongens als bij meisjes. Het percentage ernstig ondergewicht (0,4%) veranderde niet. Bij de jongere kinderen werd in 2020 juist  minder vaak ondergewicht geconstateerd. Vooral bij 5-6 jarigen, voor wie het percentage ondergewicht bijna halveerde ten opzichte van voorgaande jaren.

Minder metingen klas 2

Sinds 2014 beschikken onderzoekers van GGD Hart voor Brabant over de anonieme meetgegevens van de kinderen die door de jeugdgezondheidszorg worden gezien. Deze gegevens worden gebruikt voor signalering en advies aan gemeenten. In 2020 werden ruim 45.000 kinderen gemeten en gewogen. In klas 2 VO (leeftijdsgroep 13-14 jaar) is door corona en lockdown maatregelen de helft van de normaal ongeveer 9.000 metingen niet doorgegaan. Mogelijk zijn de resultaten hierdoor iets vertekend, maar dit verklaart niet het algemene beeld van de forse trendbreuk in 2020.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je mailen naar mo.jacobs@ggdhvb.nl. Bekijk het regionale overzicht en de overzichten per gemeente.