GGD Hart voor Brabant
Het leven van jongeren staat sinds de coronacrisis op zijn kop. School, het onderhouden van sociale contacten en de persoonlijke ontwikkeling zijn zaken die opnieuw uitgevonden moesten worden. In samenwerking met Reinier van Arkel en de Universiteit Utrecht onderzocht GGD Hart voor Brabant hoe jongeren de eerste lockdown hebben beleefd.
Coronacrisis treft de kwetsbare jongeren extra hard.

Meer dan een derde van de jongeren (16 tot 25 jaar) gaf aan zelf kwetsbaar te zijn of een huisgenoot te hebben die kwetsbaar is. De helft van de jongeren gaf aan zijn/haar contact met vrienden slechter te ervaren tijdens de eerste lockdown. Een positief punt is dat één op de vijf jongeren het contact met de mensen in huis vaak als beter ervaarden. De coronacrisis treft de kwetsbare jongeren extra hard. De kwetsbaren konden bijvoorbeeld minder goed hun persoonlijke ontwikkelingstaken volbrengen (denk aan zelfstandig worden en/of goed voor zichzelf zorgen) dan de niet kwetsbaren. Ook wonen de kwetsbare jongeren vaker in een huishouden met minder routine, stabiliteit en organisatie dan de jongeren die niet kwetsbaar zijn. Verder ervaren de kwetsbare jongeren vaker psychische problemen.

De coronacrisis drukt een belangrijke stempel op het leven van iedereen, en dat geldt ook voor jongeren. Ongeveer drie op de vijf jongeren gaven aan zich (bijna) altijd aan de maatregelen te hebben gehouden gedurende de coronacrisis. Een kwart van de jongeren is echter wel ontevreden met zijn/haar leven sinds de start van de coronacrisis. Mogelijke verklaringen daarvoor zijn dat jongeren minder uitstapjes hadden, hun sport niet meer konden uitoefenen, niet meer konden werken en/of hun hobby’s slechter konden uitvoeren. Ook gaf 12% van de jongeren aan (veel) onrust in huis te ervaren.

Al vaker hoorden we alarmerende signalen over jongeren in coronatijd en namen de zorgen daarover toe. Er zijn dan vooral zorgen over het wegvallen van de dagstructuur, het sociale isolement en psychische klachten. Reden genoeg om een panelonderzoek te houden in samenwerking met Reinier van Arkel, Universiteit Utrecht en het Koning Willem I college om te bekijken hoe het gaat met de jongeren in onze regio. De vragenlijst was wat uitgebreider dan normaal en stelde de jongeren vragen op het gebied van gezondheid, financiën en sociaal en dagelijks leven tijdens de coronacrisis

Benieuwd naar de eerste resultaten? Bekijk dan onze infographic