GGD Hart voor Brabant

Zorgen om mentale gezondheid, vooral van jongvolwassenen, blijven bestaan.

Tijdens de kerstvakantie nam de sociale activiteit van veel mensen toe. In deze periode lieten ook meer mensen zich testen. Ruim de helft van de mensen met klachten (53%) gaf aan volledig thuis te zijn gebleven. Positief is dat de vaccinatiebereidheid fors is toegenomen. Zorgen om mentale gezondheid, vooral van jongvolwassenen, blijven bestaan. Dit blijkt uit de negende meting van het gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD ‘en, uitgevoerd tussen 30 december 2020 en 3 januari 2021 onder ongeveer 6.000 deelnemers uit Noord-Brabant.

De vaccinatiebereidheid onder Brabanders is fors toegenomen

Meer informatie

Meer mensen hebben zich laten testen

Het percentage mensen dat zich laat testen en in quarantaine blijft als ze klachten hebben is verder toegenomen. Van de mensen met nieuwe klachten (die niet worden toegeschreven aan een andere aandoening), heeft 71% zich in de 6 weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst laten testen (medio november was dit 66%). Van de mensen met klachten geeft 53% aan volledig thuis te zijn gebleven (behalve om te testen of na een negatieve testuitslag) en 74% geen bezoek te hebben ontvangen. Dit was in de vorige meting respectievelijk 46% en 87%.

Vaccinatiebereidheid flink toegenomen

Nu de eerste vaccinaties in volle gang zijn, is ook de vaccinatiebereidheid fors gestegen: Een ruime meerderheid van 79% zegt zich te willen laten vaccineren. In november (meting 8) was dit nog maar 54%. 16% gaf aan nog te twijfelen over vaccineren en slechts 5% is niet van plan om de mouwen op te stropen. Opvallend is dat de groep die twijfelt onder vrouwelijke respondenten (20%) twee maal zo groot is als onder mannelijke respondenten (10%). Ruim een kwart van de respondenten is bang voor eventuele bijwerkingen, echter circa driekwart gelooft dat het vaccin veilig is als het is goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Volgens 85% draagt vaccinatie bij aan een uitweg uit de coronacrisis voor Nederland. De vaccinatiebereidheid is het hoogst onder ouderen.

Aanhoudende zorgen om mentaal welzijn jongeren

Ook deze meting zien we dat jongvolwassenen (16-24 jaar) het slechtst scoren op mentaal welbevinden. In alle leeftijdsgroepen zien we een patroon dat het mentaal welbevinden beter was in de zomerperiode, en daarna is afgenomen. Dit kan een gevolg zijn van de geldende maatregelen (er waren minder beperkingen in de zomer), maar mogelijk spelen

De GGD’en in Noord-Brabant voeren dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal deden 5.890 mensen uit Noord-Brabant mee aan de negende ronde, die tussen 30 december en 3 januari werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan. Wil je meer weten over vaccineren tegen corona in Brabant, bekijk dan de factsheet vaccineren.