GGD Hart voor Brabant

Brabanders zijn vooral actief als mantelzorger

Meer dan een derde (39%) van panelleden in de regio Hart voor Brabant heeft in coronatijd anderen geholpen. Een groot deel van hen doet dat nog steeds. Brabanders zijn vooral actief als mantelzorger (20%) en geven met name hulp aan familie, vrienden en buren. Dit blijkt uit een panelonderzoek van de GGD Hart voor Brabant in samenwerking met de andere Brabantse GGD’en.

Het bieden van informele hulp bestaat vooral uit boodschappen doen en gezelschap houden

Meer informatie

In coronatijd heeft de een wat meer hulp nodig dan de ander. Die zorg of ondersteuning kan natuurlijk door een professional geboden worden, maar in veel gevallen doen familie, vrienden, buren of bijvoorbeeld vrijwilligers dit. Met dit panelonderzoek is onderzocht of mensen zorg en ondersteuning bieden aan anderen en of ze zelf hulp krijgen bij bepaalde dingen zoals het huishouden. Dit soort hulp, ook wel informele hulp, wordt veelal geboden in de vorm van mantelzorg of vrijwilligerswerk.

Wat motiveert panelleden om anderen te helpen?

Het grootste deel van de panelleden die in coronatijd mantelzorg hebben gegeven of vrijwilligerswerk hebben gedaan, deed dit ook al voor de coronacrisis. Toch begon 1 op de 3 mantelzorgers er pas mee in of na maart 2020. Van de vrijwilligers was dit 1 op de 5. Panelleden helpen vooral bij gezelschap houden (53%) of het doen van boodschappen (50%). Ze doen dit omdat ze graag van betekenis zijn voor een ander en het leuk vinden. Een klein deel (13%) doet dit om nieuwe contacten op te doen.

Wat belemmert mensen om hulp te bieden?

Van de panelleden die geen informele hulp bieden, zou 17% dit wel willen doen. Ze worden vooral tegengehouden doordat ze niet weten aan wie ze hulp moeten bieden (42%) of waarbij (41%). Ook geeft een deel aan dat ze zich als vrijwilligers hebben aangemeld in coronatijd, maar vervolgens nooit zijn opgeroepen.

Wie hebben er hulp nodig?

Eén op de negen panelleden ontvangt ook zelf hulp. Het gaat hierbij met name om betaalde hulp. 75-plussers ontvangen vaker hulp dan andere leeftijdsgroepen. Men krijgt vooral hulp bij de boodschappen en het huishouden. Ook geeft meer dan een kwart aan ondersteuning te krijgen om voldoende te bewegen. Ongeveer een derde van de groep die hulp ontvangt, zou eigenlijk meer hulp willen ontvangen.

Welke informatie willen panelleden?

We leven in bijzondere tijden en dat maakt dat we behoefte hebben aan informatie. We vroegen panelleden dan ook niet alleen naar hun hulpbehoefte, maar ook naar hun informatiebehoefte. Een ruime meerderheid (59%) heeft behoefte aan informatie in deze periode. Er is vooral behoefte aan informatie over vaccins (40%), maar ook over de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (33%).

Meer informatie

Dit onderzoek is uitgezet in het Gezondheidspanel van de GGD Hart voor Brabant. In totaal deden 4314 panelleden mee. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan onze infographic.