GGD Hart voor Brabant

GGD Gezondheidsmeter 2020 van start

De GGD Hart voor Brabant start op 7 september met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van de volwassen inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Ruim 95.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Zij worden bevraagd op thema’s met betrekking tot gezondheid, welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van de woonomgeving. Het onderzoek loopt tot 18 december.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. Hierbij maken we onderscheid tussen de groepen 18- t/m 64-jarigen en 65-plussers. De GGD Gezondheidsmeter wordt eens in de vier jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. De uitkomsten worden door de GGD en gemeenten gebruikt om per gemeente en eventueel per wijk te bepalen wat nodig is om de gezondheid en leefgewoonten van inwoners te verbeteren. Door samenwerking met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) levert het onderzoek ook informatie op over de gezondheid van heel Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2020. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, ontvangen geen vragenlijst, maar kunnen dit jaar voor het eerst wel meedoen aan het onderzoek via www.GGDgezondheidsmeter.nl. Dit is mogelijk vanaf 22 september.

De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter 2020 worden op groepsniveau weergegeven. Medio 2021 zijn de resultaten te bekijken op www.brabantscan.nl.

Deelname

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Bekijk dan onze privacyverklaring.

Vragen?

Heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2020 of wil je meer informatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen hieronder.

Wat gebeurt er met de resultaten van de GGD Gezondheidsmeter 2020?

Met het onderzoek schetsen wij een beeld van de gezondheid van alle Brabanders. Jouw gemeente gebruikt de resultaten voor het opstellen van lokaal gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten bij jou in de buurt. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan iedereen meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten zijn medio 2021 toegankelijk via www.brabantscan.nl.

Hoe zit het met de privacy?

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. De wet bepaalt dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Wil je meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers aan dit onderzoek? Bekijk dan onze privacyverklaring.

Is deelname aan het onderzoek verplicht

Nee, deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Het is ontzettend belangrijk dat zo veel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Alleen dan krijgen we een goed beeld van de gezondheid van ons allemaal. Iedere ingevulde vragenlijst draagt een steentje bij aan een compleet beeld over de gezondheid van de Brabantse inwoners. We hopen dan ook dat iedereen meedoet!