GGD Hart voor Brabant

De provincie Brabant is zwaar getroffen door het coronavirus. Nu het aantal mensen met corona afneemt, willen we graag inzicht krijgen in de behoefte aan nazorg onder door corona getroffen mensen. De GGD doet samen met een aantal partners onderzoek naar deze zorgbehoefte en zoekt mensen die hieraan mee willen werken.

Help jij ons te leren van jouw bevindingen?

Ben je afgelopen maanden besmet geweest door het Coronavirus? Ben je bijvoorbeeld na een corona test noodgedwongen in quarantaine geweest? Ben je opgenomen geweest op de intensive care vanwege ernstige klachten of ben je een nabestaande van een overleden corona patiënt? Help ons te leren van jouw bevindingen en meld je aan voor dit onderzoek. Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop. We nemen binnenkort contact met je op.

Aanmeldformulier onderzoek zorgbehoefte

Vertrouwelijke behandeling persoonsgegevens

Bij deelname aan het onderzoek worden alle persoonlijke gegevens van deelnemers door de onderzoekers vertrouwelijk behandeld en niet met derden gedeeld. In de beschrijving van de uitkomsten worden daarnaast alle persoonsgegevens anoniem gemaakt.

Meer informatie

Behoefte aan nazorg

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Universiteit Tilburg, de GGD Hart voor Brabant, De GGD Brabant Zuidoost, Slachtofferhulp, gemeenten, Geestelijke Gezondheidszorg, Maatschappelijk Werk, ARQ IVP (landelijk rampen onderzoek), patiëntenvereniging IC Connect. Er wordt in kaart gebracht welke praktische - en psychosociale zorgbehoeften er bestaan onder drie groepen met een corona besmetting. Dit zijn mensen die na een corona test in quarantaine zijn geweest, mensen die een opname op de intensive care hebben doorgemaakt en nabestaanden van overleden corona patiënten.

Passende hulp bieden

Dat er behoefte zal zijn aan goede nazorg onder door corona getroffen burgers, partners (families) mantelzorgers en nabestaanden is al duidelijk. Dat blijkt uit bevindingen van de patiëntenvereniging IC Connect en signalen die binnenkomen bij Slachtofferhulp Nederland. Naast in kaart brengen van de zorgbehoeften wordt ook onderzocht op welke manier passende hulp kan worden ingezet. Dat kan bijvoorbeeld praktische hulp zijn, lotgenoten contact of specifieke hulp voor nabestaanden. Deze informatie helpt ons om in de toekomst het hulpaanbod beter te organiseren.