GGD Hart voor Brabant

Panelonderzoek naar het gedrag van mensen bij de bestrijding van het coronavirus.

We zijn allemaal al een tijd in de ban van het nieuwe coronavirus. De boodschap ‘hou vol’ is nog steeds van kracht. De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaat het vragenlijstonderzoek dat onze GGD, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Doe je mee? Klik op onderstaande button. Meer informatie over dit onderzoek vind je hieronder.

Vragenlijst over volhouden coronamaatregelen
De GGD Hart voor Brabant voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM.

Meer over het onderzoek

Waarom doen wij dit vragenlijstonderzoek?

De GGD, RIVM en GGD GHOR Nederland doen dit onderzoek om beter te begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat de drijfveren zijn om je aan de maatregelen te houden én wat de impact van de maatregelen op mensen is. Dit onderzoek gaat dus over ons gedrag, wat we vinden van de gedragsmaatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ons gaat in Nederland in dit coronatijdperk.

Als we weten waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, wat hun drijfveren en behoeften zijn, en hoe het met ze gaat dan kan de overheid daar beleid op ontwikkelen. Zo kijkt de Overheid naar beleid dat helpt om de verspreiding van het coronavirus te beperken en stelt daarvoor gedragsmaatregelen vast. Communicatie speelt daarbij ook een belangrijke rol. We onderzoeken daarom onder andere of de communicatie goed en effectief is, of dat we iets moeten aanpassen. En ook wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. Hoe beter we dit alles weten, ook vanuit gedragswetenschappelijk perspectief, hoe beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen krijgen.

Over welk gedrag gaat het onderzoek?

Mensen wassen nu bijvoorbeeld regelmatig voor 20 seconden hun handen en houden altijd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. Maar lukt dat jou ook? Wat doen maatregelen zoals zoveel mogelijk thuisblijven met hoe jij je voelt? Dat willen we graag weten. In het onderzoek stellen we daarom vragen die met jouw gedrag en het gedrag van anderen te maken hebben.

Samenwerking RIVM, GGD’en en GGD GHOR Nederland

De GGD Hart voor Brabant voert het onderzoek uit, in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. De wetenschappelijke adviesraad van het RIVM bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. Het onderzoek wordt uitgezet bij panels van verschillende GGD’en en via het delen van de link op GGD websites en social mediakanalen. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek.