GGD Hart voor Brabant

Ieder kind verdient de best mogelijke start en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn daarvoor cruciaal. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.

Circa 14% van de kinderen (bijna 25.000 per jaar in Nederland) heeft geen goede start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie daarvan. In 2018 zijn er in de regio Hart voor Brabant bijna 10.000 baby’s geboren, en wanneer we dit doorrekenen gaat dit om 1.380 baby’s met een te laag geboortegewicht, vroeggeboorte of een combinatie daarvan.

Kansrijke start

In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant is in veel gemeenten een begin gemaakt met het programma Kansrijke Start. De start hiervoor is meestal het vormen van een lokale coalitie, en daarbij te bepalen welke onderdelen in het programma de meeste aandacht verdienen. Daardoor kunnen interventies opgestart worden zoals Stevig Ouderschap, Nu Niet Zwanger en Centering Parenting. Om hierbij te ondersteunen hebben wij een thematische schets gemaakt die antwoord geeft op de volgende vragen: Hoe staat het met deze eerste fase van het leven van kinderen in de gemeenten in ons werkgebied? Wat doen moeders al tijdens de zwangerschap om zo gezond mogelijk te starten? En hoe staan de gezinnen er na de geboorte voor?

Ongeveer 14% van de kinderen heeft geen goede start

Cijfers per gemeente

Per gemeente hebben we cijfers uit verschillende bronnen gecombineerd (onder andere CBS, GGD en Perined.). Want juist door de combinatie van deze bronnen komt er een completer beeld per gemeente. De schetsen geven de gemeenten bijvoorbeeld inzicht in de trend in geboortes in gemeenten, de samenstelling van gezinnen en de leefstijl van moeders tijdens de zwangerschap.

Dialoog aangaan

De schets geeft toegevoegde waarde doordat op basis van deze cijfers de dialoog aangegaan kan worden. Komen de cijfers overeen met het beeld dat in de gemeente heerst en op welke indicatoren kan een gemeente zich het beste richten.

Meer weten?

Benieuwd? Bekijk de thematische schets kansrijke start.