GGD Hart voor Brabant

In de afgelopen 5 jaar zijn er in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant weer 8000 statushouders bijgekomen. Een grote groep mensen met specifieke gezondheidsproblemen en zorgbehoeften, die de aandacht van de GGD verdiend. GGD Hart voor Brabant bracht per gemeente de achtergrondkenmerken van de statushouders in beeld in een schets. De schetsen helpen bij het inschatten van gezondheidsrisico’s, en de voor deze groep benodigde ondersteuning en zorg.

De schetsen bieden een overzicht van de achtergrondkenmerken van gevestigde statushouders, zoals land van herkomst, leeftijd, geslacht, opleiding en de tijdsperiode tot het verkrijgen van de status. Bijna de helft van de statushouders is jonger dan 25 jaar. De meeste statushouders komen uit Syrië (63%) en Eritrea (16%).

Foto: LukasZ Z

Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten we rekening houden met diverse gezondheidsproblemen. Deze hangen bijvoorbeeld samen met de diverse erfelijke eigenschappen, culturele gewoonten, of traumatische ervaringen van de statushouders. Chronische aandoeningen als diabetes en chronische pijn komen vaak voor, maar ook psychische en psychiatrische problemen en problemen met de seksuele gezondheid. Bovendien is het belangrijk om te weten uit welke landen de statushouders afkomstig zijn, omdat de kwaliteit van de zorg tussen de landen van herkomst sterk verschilt.

In 2017 heeft de GGD ook gezondheidsprofielen gemaakt van de statushouders. Daarin stonden -naast de kenmerken van de groep- ook uitgebreide adviezen Deze adviezen zijn nog steeds relevant. In elke schets van 2019 staat daarom een link naar het profiel uit 2017.

Benieuwd? Bekijk de gezondheidsprofielen statushouders