GGD Hart voor Brabant

De groepsgerichte begeleiding van kinderen met overgewicht door leefstijlcoaches had positieve effecten op de kwaliteit van leven van de kinderen. Ook verbeterden de conditie en eetgewoonten van de kinderen en de opvoedvaardigheden van de ouders.

Bij 8 van de 31 kinderen die 2 jaar werden begeleid, was er een gunstige ontwikkeling van de BMI. Bij 17 kinderen was sprake van een normale ontwikkeling, en bij 12 kinderen van een ongunstige ontwikkeling van de BMI.

Voor de evaluatie zijn metingen gedaan, gesprekken gevoerd en vragenlijsten ingevuld door ouders en kinderen. De resultaten en aanbevelingen zijn samengevat in drie factsheets en een bijbehorende rapportage.

Ouders en kinderen waarderen de programma’s met gemiddeld een 8

Vijf verschillende groepen 

Van januari 2017 tot januari 2019 namen 65 kinderen en hun ouders deel aan leefstijlprogramma’s in Tilburg, Dongen, Loon op Zand en Heusden. Hierin werden zij langere tijd begeleid door een leefstijlcoach. In Tilburg draaide een groep met kinderen van 4 tot 7 jaar. Alle andere deelnemers waren 7 tot 12 jaar oud. Achttien van de 65 deelnemers maakten het programma niet af.

Sportieve uitdaging

De deelnemers gingen in de groepsbijeenkomsten aan de slag met de thema’s voeding, bewegen, slapen en weerbaarheid. De kinderen gingen samen bewegen. De coaches bezochten de gezinnen ook thuis, om de leefstijl en persoonlijke doelen van het gezin te bespreken. Verschillende kinderen namen als onderdeel van het programma deel aan de Tilburg Ten Miles of de Rebel Run in Kaatsheuvel.

Hoe verder?

De leefstijlprogramma’s in Midden-Brabant werden gefinancierd uit het innovatiebudget van GGD Hart voor Brabant. De GGD zet zich in voor een samenhangende (keten)aanpak om overgewicht bij kinderen te verminderen. Een leefstijlprogramma kan hier een onderdeel van zijn. Ondersteuning door een leefstijlcoach lijkt vooral zinvol voor ouders en kinderen die gemotiveerd zijn om met hun leefstijl aan de slag te gaan.