GGD Hart voor Brabant

Panelleden in de regio Hart voor Brabant zijn niet bang om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag en zij passen hun gedrag na een aanslag niet of nauwelijks aan. Slechts 6% denkt dat er een terroristische aanslag in de eigen buurt plaats kan vinden. Dit blijkt uit een panelonderzoek van GGD Hart voor Brabant naar terrorismebeleving.

Op de vraag wat panelleden denken te doen als ze betrokken zouden zijn bij een terroristische aanslag antwoordt 65% dat ze een veilige plek op zouden zoeken, 64% denkt instructies op te volgen en 55% zou familie beschermen of in veiligheid brengen.

87% van de panelleden passen gedrag niet of nauwelijks aan na aanslag

Hulp bieden bij aanslag

De meeste panelleden (63%) voelen zich verplicht om anderen te helpen. Op de vraag wat ze kunnen doen, gaf 82% aan dat ze dachten mensen op te kunnen vangen; 42% gaf aan EHBO te kunnen verlenen. Andere genoemde vormen van hulp waren foto’s en video’s maken van de dader, het verkeer regelen, hand- en spandiensten uitvoeren en slachtoffers steunen. 15% van de respondenten gaf aan dat ze anderen niet zouden helpen, omdat ze niet weten wat te doen.

Informatiebehoefte

Meer dan de helft van de panelleden (59%) gaf aan geen behoefte te hebben aan toegestuurde informatie over wat te doen bij een aanslag. Zij willen wel snel informatie op internet kunnen vinden. Een kwart van de panelleden zou wel informatie willen ontvangen, bijvoorbeeld een stappenplan met hoe wel en hoe juist niet te handelen.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek naar de beleving van terrorisme is uitgezet in het Gezondheidspanel van de GGD Hart voor Brabant. In totaal deden 1716 panelleden mee. Meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan onze infographic