GGD Hart voor Brabant

Inwoners in de regio Hart voor Brabant voelen zich over het algemeen veilig, maar toch gaf een kwart aan zich soms of vaak onveilig te voelen. Als ze dit aangaven, dan was dit vooral ’s avonds of ’s nachts. Ook voelen vrouwen zich 2 keer zo vaak onveilig als mannen. Dit blijkt uit een panelonderzoek van GGD Hart voor Brabant naar veiligheidsbeleving.

Op afgelegen plekken (74%) en plekken waar groepen rond hangen (76%) voelt men zich het minst veilig. Ook gaf 15% zich weleens onveilig te voelen als ze ’s avonds op straat rondlopen. Maar hoe ziet een veilige openbare plek er dan uit? Voor 80% is voldoende verlichting belangrijk. Daarnaast zijn geen drugsoverlast (40%), geen criminaliteit (36%) en afwezigheid van hangjongeren (35%) belangrijk voor een veilige openbare plek.

Op afgelegen plekken of plekken met hangjongeren voelt men zich het minst veilig

Thuis veilig voelen

Om je thuis veilig te voelen, gaven de deelnemers aan enkele maatregelen te treffen. Bij driekwart van de deelnemers heeft hiervoor een rookmelder en 70% doet iets aan inbraakpreventie. Bijna niemand (2%) laat een bedrijf/instantie een huischeck doen of heeft een noodpakket in huis (4%).

Wat doen inwoners zelf?

Deelnemers gaven aan dat wanneer zij zich onveilig voelen graag een telefoon bij de hand houden, alert zijn/goed opletten en tussen de mensen te blijven. Daarnaast gaf 12% aan om te lopen of rijden om onveilige plekken te vermijden.

Over dit onderzoek

Dit onderzoek naar de beleving van veiligheid is uitgezet in het Gezondheidspanel van de GGD Hart voor Brabant. In totaal deden 1856 panelleden mee. Meer weten over dit onderzoek? Bekijk dan onze infographic.