GGD Hart voor Brabant

Regie bij de burger

Eén van wettelijke taken van de GGD is het monitoren van de publieke gezondheid. Dit doen we onder andere door middel van enquêtes. De data uit deze enquêtes worden ingezet voor de ontwikkeling van lokaal gezondheidsbeleid. Op dit moment hebben burgers weinig zicht op het gebruik van deze enquêtedata.

Is het niet gek dat wíj als overheidsorganisatie bepalen wat er met enquêtedata van inwoners gebeurt en niet de burger zelf? Met dit idee zijn we op zoek gegaan naar een manier om iedereen de regie over zijn of haar eigen enquêtedata te geven.

Hoe werkt het?

Het afgelopen jaar zijn we als vier GGD’en met blockchainconsultants van TheLedger aan de slag gegaan om een prototype te ontwikkelen. De Healthchain kent twee gebruikersgroepen: dataeigenaars (de mensen die de gegevens invullen) en de datagebruikers (de onderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten).

 

Als dataeigenaar maak je een profiel aan, waarin je enkele basiskenmerken invult. Vervolgens kun je door datagebruikers uitgenodigd worden om deel te nemen aan een enquête of data van een eerder ingevulde enquête te delen. De dataeigenaar kan zelf aangeven of ze deze data willen delen en kan ieder moment zijn toestemming intrekken. De toestemming wordt vastgelegd in de blockchain. Precies weten hoe dit technisch werkt? Lees dan het artikel van TheLedger.

Eén dashboard met al je gezondheidsinformatie

Met het succes van ons prototype kijken we vooruit naar de toekomst. Ons doel is om de Healthchain uit te bouwen tot een platform waarin mensen niet alleen gezondheidsgegevens achter kunnen laten maar zichzelf ook kunnen vergelijken met een ander en feedback ontvangen op antwoorden of gedrag. Dit alles gebouwd in samenwerking met de gebruiker zodat het aansluit bij hun behoeften.

Heb je vragen, wil je meer weten over de Healthchain of wil je graag eens meedenken over de implementatie ervan? Neem dan contact via info@healthchain.nu.