GGD Hart voor Brabant

Ruim 19.000 jeugdigen te zwaar

In 2018 was 12,1% van de 2- t/m 15-jarigen in ons werkgebied te zwaar. Dat zijn 19.100 jeugdigen. Bij 3.800 van hen is sprake van ernstig overgewicht (obesitas). Tussen de 25 gemeenten in ons werkgebied varieert het percentage overgewicht van 8% tot 14%. Overgewicht komt vaker voor bij meisjes: van de jongens is 10,8% te zwaar, van de meisjes 13,5%.

Lichte daling overgewicht bij 9-10 jarigen

Kijkend naar de afgelopen acht jaar is het percentage jeugdigen met overgewicht in de regio bijna niet veranderd. Alleen bij de groep 9- en 10-jarigen (prepubers) is sprake van een duidelijke dalende trend. Het percentage overgewicht is afgenomen van gemiddeld 16,8% in 2011-2014 tot gemiddeld 15,3% in 2015-2018.

Welke gegevens gebruiken we?

De JGZ meet en weegt alle jeugdigen tijdens vijf vaste contactmomenten. In 2018 werden in totaal ruim 48.000 jeugdigen gemeten. Het overgewicht neemt toe met de leeftijd: van 7% bij 2-jarigen tot 17% bij 13-jarigen. Met de meetgegevens in de vijf leeftijdsgroepen schatten wij het percentage overgewicht voor jeugdigen van 2 t/m 15 jaar.

Wat kunnen gemeenten doen?

Gemeenten kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan de landelijke JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) aanpak. Deze aanpak richt zich vooral op het makkelijker maken van gezonde keuzes. Binnen ons werkgebied doen Veghel, Dongen, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Waalwijk, Oss, Uden, Cuijk en Grave hier aan mee.

Ketenaanpak overgewicht

Gemeenten kunnen ook aan de slag met de ketenaanpak overgewicht om kinderen met overgewicht beter te helpen. Zij kunnen daarbij gebruik maken van landelijk ontwikkelde hulpmiddelen. Uit ons werkgebied hebben ’s-Hertogenbosch en Oss een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de ketenaanpak en de ontwikkelde producten.

Bekijk het overzicht van Hart voor Brabant

Meer informatie

Voor meer informatie kun je mailen naar mo.jacobs@ggdhvb.nl.