GGD Hart voor Brabant

Mantelzorg speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. In 2016 was 14% van de inwoners van 19 jaar en ouder in de GGD-regio Hart voor Brabant mantelzorger. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Mantelzorg wordt vooral gegeven door mensen tussen de 40 en 54 jaar. Ook verrichten mantelzorgers meer vrijwilligerswerk dan niet mantelzorgers.

Zwaar belast

Mantelzorgers kunnen zich zwaar belast voelen door deze taak. Van de mantelzorgers in de GGD-regio Hart voor Brabant voelt 13% zich (zwaar) belast door de zorgtaak. Deze zware belasting kan er voor zorgen dat de mantelzorger psychische klachten of ziekten krijgt, zoals depressieve of fysieke problemen. Ook blijkt uit de cijfers dat de belaste mantelzorger van 65 jaar en ouder bijna drie keer zo vaak een kwetsbare oudere is dan een niet-belaste mantelzorger. Voor gemeenten is het belangrijk om deze groep in het vizier te hebben en te ondersteunen. Vaak weten deze zwaar belaste mantelzorgers echter niet goed waar ze informatie kunnen vinden over mantelzorgondersteuning. De informatievoorziening hiervan is een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten.

Mantelzorgers verlenen meer vrijwilligerswerk dan mensen die geen mantelzorg verlenen

Onderzoek Steunpunt Mantelzorg Haaren

De onderzoeksafdeling van de GGD Hart voor Brabant heeft in de gemeente Haaren een onderzoek uitgevoerd naar het Steunpunt Mantelzorg. Vragen die aan de orde kwamen waren verwachtingen over de taken en diensten van het Steunpunt Mantelzorg, de mate waarin deze aansluiten bij de huidige taken en diensten van het Steunpunt en wat er nodig is om te kunnen voldoen aan de verwachtingen. Dit alles om mantelzorgers op maat te kunnen ondersteunen.

Om deze vragen te beantwoorden, zijn interviews afgenomen bij professionals (gemeente en Steunpunt Mantelzorg) en mantelzorgers. Zij hebben aangegeven wat ze van een Steunpunt Mantelzorg verwachten. Uit de interviews blijkt dat het in de praktijk niet mogelijk is om aan (al) deze verwachtingen te voldoen. De geïnterviewden hebben aangegeven hoe het beter kan en wat daarvoor nodig is. Op basis hiervan zijn suggesties opgesteld voor de gemeente Haaren. De gemeente gebruikt de uitkomsten van het onderzoek bij de invulling van het Steunpunt Mantelzorg.

Thematische schets mantelzorg en onderzoek Haaren

Wil je meer weten over mantelzorg? Bekijk dan de thematische schets die we over dit onderwerp gemaakt hebben.

Wil je meer weten over het onderzoek in de gemeente Haaren, bekijk dan deze beknopte rapportage.

De gemeente Haaren en de geïnterviewde professionals beschikken over een uitgebreide rapportage van het onderzoek. Vanwege de herleidbaarheid van de resultaten is deze niet openbaar.