InwonersNieuws & infoImplementatie rol centrale zorgverlener vraagt aandacht en tijd

Implementatie rol centrale zorgverlener vraagt aandacht en tijd

Resultaten eerste onderzoek naar implementatie en effect van kind naar gezonder gewicht

De aanpak Kind naar Gezonder Gewicht  biedt vanuit een brede integrale blik ondersteuning en zorg op maat aan kinderen met overgewicht. De jeugdverpleegkundige van de GGD kan in de rol van centrale zorgverlener een verbinder zijn tussen het medische en sociale domein en als een coach naast gezinnen staan. Zorg voor kinderen met overgewicht was voorheen vaak versnipperd en sloot niet goed aan bij gezinnen. Uit een uitgebreide evaluatie van de aanpak in ‘s-Hertogenbosch blijkt dat het tot nu toe best lastig is geweest om de nieuwe rol van centrale zorgverlener goed te implementeren door bijvoorbeeld vele andere prioriteiten in de jeugdgezondheidszorg. De implementatie van de rol van centrale zorgverlener verdient aandacht en tijd.

Netwerkpartners zagen het belang van samenwerking bij kinderen met overgewicht en zij ondersteunen de aanpak. Ouders en kinderen voelden zich gesteund door de jeugdverpleegkundige. Jeugdverpleegkundigen in ’s-Hertogenbosch vonden zichzelf in staat om de rol van centrale zorgverlener uit te voeren. Zij ervaarden soms wel een gebrek aan tijd, prioriteit en capaciteit.

Meer informatie

Dit is het eerste onderzoek naar het effect van Kind naar Gezonder Gewicht. Uit het onderzoek blijkt dat na drie maanden de kwaliteit van leven van kinderen in ’s-Hertogenbosch meer verbeterde dan van kinderen in de controle groep. Na een jaar verbeterden kinderen in ’s-Hertogenbosch ook op kwaliteit van leven en BMI, maar in gelijke mate als de controle groep. Mogelijk werd er geen verschil gevonden doordat de rol van centrale zorgverlener nog niet optimaal werd uitgevoerd en de follow-up van de gezinnen beter kan.

Dit zijn een aantal bevindingen uit het onderzoek waarin de aanpak Kind naar Gezonder Gewicht in ’s-Hertogenbosch werd geëvalueerd met focus op de rol van de jeugdverpleegkundige als centrale zorgverlener. Onderstaande animatie toont een korte samenvatting van de opzet van het onderzoek en de resultaten:

Deze zomer ronden Sanne de Laat (Arts M+G GGD Hart voor Brabant), Monique Jacobs (Epidemioloog GGD Hart voor Brabant), Ien van de Goor (Programmaleider Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Tranzo, Tilburg University) en Edgar van Mil (Kinderarts Jeroen Bosch Ziekenhuis) het onderzoek na ruim vier jaar af. Het onderzoek werd uitgevoerd met subsidie van ZonMw. De komende maanden worden de onderzoeksresultaten wetenschappelijk gepubliceerd.