GGD Hart voor Brabant

Uit onderzoek van de drie Brabantse GGD’en blijkt dat Brabanders goed op de hoogte zijn over het gebruik van antibiotica. Eén op de vijf Brabanders is dit jaar begonnen met een antibioticakuur. 96% van de Brabanders die is begonnen met een kuur, maakt deze ook af.

Daarnaast blijken de bijna 11.000 ondervraagde Brabanders veel kennis te hebben over antibioticaresistentie. Zo weet 94% dat er bacteriën bestaan die ongevoelig zijn voor antibiotica en weet 89% dat iedereen resistente bacteriën bij zich kan dragen. Hoe resistente bacteriën worden overgedragen is minder bekend, zo ook de manier waarop antibioticaresistentie voorkomen kan worden.

Maar niet alle respondenten (39%) weten dat antibiotica geen virussen maar bacteriën dood. Bij een virusinfectie heeft het dan ook geen zin om een antibioticakuur te gebruiken. Met de rest van de kennis over antibioticagebruik zit het wel goed, de meeste respondenten wisten dat je een kuur niet mag stopppen als je je beter voelt, dat een kuur niet werkt bij koorts of verkoudheid en dat alleen een arts kan beoordelen of je antibiotica nodig hebt.

59% van de respondenten weet antibiotica bacteriën doden en geen virussen

Antibioticaresistentie

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes, zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.

Een klein deel van de respondenten (4%) heeft zelf te maken gehad met zo een resistente bacterie en 15% kent iemand die hiermee te maken gehad heeft. Twee derde van het panel wist niet dat resistente bacteriën meer voorkomen in het buitenland dan in Nederland. Dit geldt met name voor gebieden waar veel antibiotica worden voorgeschreven, bijvoorbeeld in Zuid-Europa. Daarnaast wist maar 31% van de respondenten dat goede hygiëne helpt om resistentie te voorkomen.

Over dit onderzoek

In aanloop naar Europese Antibioticadag vroegen we ons gezondheidspanel en onze volgers op social media naar ervaringen en kennis over antibiotica en antibiotica resistentie. Bijna 11 duizend mensen vulden de vragenlijst in. Meer weten over het onderzoek? Bekijk dan onze infographic. Wil je meer weten over antibiotica resistentie? Ga dan naar www.daarwordtiedereenbetervan.nl.