InwonersNieuwsOnderzoekSteeds minder zorgen om het virus, verdere toename sociale activiteiten

Nu de meeste coronamaatregelen zijn losgelaten, gaan mensen weer vaker naar buiten en hebben ze meer sociale activiteiten. Dit zorgt voor een toename van het welbevinden. Veel mensen blijven testen bij klachten, maar het isolatie advies wordt minder goed nageleefd. Het vertrouwen in het coronabeleid is enigszins hersteld. Dat blijkt uit de negentiende ronde van het vragenlijstonderzoek dat de GGD’en uitvoeren in samenwerking met het RIVM. Ronde 19 werd uitgevoerd tussen 9 en 13 maart onder 4.340 inwoners van Noord-Brabant.

Meer sociale activiteiten, hoger welbevinden onder deelnemers

Door het loslaten van de meeste coronamaatregelen, gaan deelnemers van alle leeftijden weer vaker naar buiten om te sporten, horeca te bezoeken of voor een feestje. Ook ontvangen ze meer bezoekers thuis. De toename in sociale activiteit gaat gepaard met een herstel van welbevinden. Minder deelnemers maken zich zorgen over het coronavirus, 20% versus 33% in de vorige ronde. Deelnemers rapporteren minder eenzaamheid en betere sociale contacten. Met name onder jongere deelnemers (16-39 jaar) is er een toename van psychische gezondheid, waardoor het verschil met de oudere leeftijdsgroepen kleiner is geworden.

Naleving hygiëne adviezen stabiel

De nog geldende hygiëne adviezen – handen wassen, hoesten/niezen in de elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken – worden door deelnemers nageleefd in 61% tot 70% van de gevallen, net als in vorige meetrondes. Nog altijd staat meer dan driekwart van de deelnemers achter deze adviezen. Het draagvlak, het ervaren nut en de naleving van het advies om geen handen te schudden is echter gedaald.

Toename in testen bij klachten, minder isolatie na positieve test

De naleving voor het advies om te testen bij klachten is deze ronde nog iets verder gestegen tot 79%. Ruim twee derde van de deelnemers deed in de afgelopen 6 weken een zelftest, die in één derde van de gevallen positief was. Het aantal deelnemers dat daarna een hertest deed bij de GGD daalde van 91% in de vorige meetronde naar 79% in de huidige ronde. Nog steeds waarschuwt 96% zelf zijn of haar contacten. Wel zien we een daling van het naleven van het isolatieadvies na een positieve test; 27% gaat helemaal niet naar buiten (was 31%) en bijna de helft (was 39%) gaat alleen naar buiten voor een frisse neus of om de hond uit te laten.

Enig herstel van vertrouwen in aanpak van de overheid

Deze meetronde is een duidelijke toename in het vertrouwen in de corona aanpak van de overheid zichtbaar. Ongeveer een derde van de deelnemers heeft (heel) veel vertrouwen. Meer deelnemers vinden dat de overheid rekening houdt met verschillende belangen (43%) en voldoende uitleg geeft (53%). Echter, 37% vond dat de overheid niet op de juiste momenten maatregelen versoepelt of instelt.

Grote bereidheid om tweede boostervaccinatie te nemen indien nodig

De gezondheidsraad heeft geadviseerd om kwetsbare groepen een tweede boostervaccinatie aan te bieden. Aan de deelnemers is gevraagd of ze bereid zijn om deze vaccinatie te nemen, als ze hiervoor een uitnodiging ontvangen. In totaal 82% van de deelnemers zegt hiertoe bereid te zijn, terwijl 10% dit nog niet weet.

GGD Hart voor Brabant Brabant voert dit onderzoek uit samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en andere GGD’en. In totaal 4.340 mensen uit Noord-Brabant deden mee aan de achttiende ronde, die tussen 9 -13 maart 2022 werd uitgevoerd. Meer weten over dit panelonderzoek? Bekijk dan het dashboard Corona (gedragsonderzoek) op de Brabantscan.

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…