Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersNieuwsOnderzoekStart landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen
InwonersNieuwsOnderzoekStart landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen

Start onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen

(See below for information in English)

Hoe gaat het met de inwoners van ons werkgebied na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. De GGD Hart voor Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD Hart voor Brabant stelt je deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens.

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer informatie over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers staat in onze privacyverklaring.

GGD Gezondheidsmonitor 2022

GGD Hart voor Brabant werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

I&O Research verzamelt de gegevens namens de GGD Hart voor Brabant en het CBS. De gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Alle gegevens worden veilig verwerkt, dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Kijk dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden of je neem contact op met team onderzoek van de GGD Hart voor Brabant: onderzoek@ggdhvb.nl.

Health Monitor

The coronavirus crisis has affected all of our lives. The GGD Hart voor Brabant (Municipal Health Service) is therefore doing research into the consequences of the corona period on the health, lifestyle and well-being of residents aged 18 and older. We do this in collaboration with the RIVM, Statistics Netherlands (CBS) and other Municipal Health Services (GGD’en).  More than 96.000 randomly selected citizens will be approached to participate in this survey. People can receive an invitation for the survey from September 19th onwards. The questionnaire contains various topics, such as health, well-being, lifestyle and coronavirus. The survey will start on the 19th of September 2022 and run until early December.

Participation

Statistics Netherlands (CBS) randomly selects the people who receive an invitation to participate in the GGD Health Monitor 2022. Participation is voluntary, but the GGD Hart voor Brabant would appreciate your participation. Completing the questionnaire can be done online or on paper. People who are not selected cannot participate in this study. Based on the results, municipalities, GGDs and other government agencies will determine the health policy for the coming years.

All data will be treated and processed in the strictest confidence. More information on how we handle the privacy of participants and why we work together with Statistics Netherlands can be found in our privacy statement.

Have you received an invitation, and do you have questions? Please contact our help desk:

  • By phone: 0800 0191 (free of charge), available every day from 9.00 a.m. – 9.00 p.m.
  • By e-mail: please send an e-mail with your question or remark to helpdeskGM@ioresearch.nl.

Would you like more information about the Health Monitor 2022?

You can get in touch with the researchers of the GGD Hart voor Brabant. Please send an email to onderzoek@ggdhvb.nl.

Het laatste nieuws

Inzet VETC’er grote impact op cliënt

Onderzoek
Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC) dragen bij aan het bevorderen van kennis over gezondheid en opvoeding...
Inzet VETC’er grote impact op cliënt

Gordelroos bewustwordingsweek 2023

Tijdens de Gordelroos bewustwordingsweek van 27 februari tot en met 5 maart vraagt het platform GGD Vaccinaties...
Gordelroos bewustwordingsweek 2023

Veel stress door financiële zorgen

Onderzoek
Zorgen de financiële problemen voor gezondheidsklachten? Weten mensen waar zij terecht kunnen voor financiële h...
Veel stress door financiële zorgen