InwonersNieuwsOnderzoekResultaten kindmonitor 2021

Impact van corona: ouders bezorgd over toekomst kind

Uit onderzoek van de GGD Hart voor Brabant onder ouders met kinderen van 0-11 jaar blijkt de impact van de coronacrisis. Ruim een derde van de ouders (36%) maakt zich zorgen over de toekomst van hun kind. Ook ervaarden ouders veel stress bij de opvoeding. Bij problemen met hun kinderen vragen ouders minder vaak hulp aan familie en vrienden. Dit blijkt uit de Kindmonitor die werd uitgevraagd in het najaar van 2021. In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant deden 11.450 ouders mee.

Zorgen om leerprestaties en beeldschermtijd kind.

Bijna de helft van de ouders ervaarden zowel positieve als negatieve effecten van de coronacrisis. Veel ouders (27%) benoemen de toegenomen beeldschermtijd van hun kind als een negatief effect. Als positief effect noemen ouders (24%) een betere balans tussen werk en privé. Opvallende trends die waarschijnlijk het effect zijn van de coronacrisis zijn: meer opvoedstress bij ouders, een hoger ziekteverzuim onder kinderen, meer huisartsbezoek door kinderen en minder controles bij de tandarts. Ook zijn er minder kinderen met een zwemdiploma. Voor de toekomst maken ouders zich vooral zorgen om de leerprestaties en de beeldschermtijd van hun kind.

Meer vraag naar professionele hulp

Uit de monitor blijkt dat er (net als in 2017) bij 11% van de kinderen aanwijzingen zijn voor psychosociale problematiek. Ook is bij een deel van de kinderen (11%) de weerbaarheid laag. Ondanks een licht dalende trend in ervaren opvoedproblemen bij ouders, geeft een op de drie ouders aan bovengemiddeld veel stress bij het opvoeden te ervaren. Steeds minder ouders vragen voor opvoedingsproblemen hulp aan familie, vrienden of kennissen (23% in 2013, 19% in 2017 en 13% in 2021). Het percentage ouders dat bij problemen met hun kind professionele hulp gebruikt is juist toegenomen van 36% in 2013 tot 49% in 2021. Deze ontwikkeling lijkt in strijd met gemeentelijk beleid en de focus op eigen kracht en inzet van het informele netwerk

Positieve ontwikkelingen in de leefstijl van kinderen

In de leefstijl van kinderen zien we een paar positieve ontwikkelingen: kinderen eten meer fruit, drinken minder suikerhoudende drankjes, drinken meer water en spelen vaker buiten. Deze ontwikkelingen zijn onder andere belangrijk voor een gezond gewicht van kinderen. We zien ook aandachtspunten: steeds meer ouders missen veilige oversteekplaatsen en veilige fietsmogelijkheden en iets minder dan de helft van de kinderen in de leeftijd 4-11 jaar (46%) beweegt dagelijks minimaal 1 uur. Toch vindt 80% van de ouders dat hun kind voldoende beweegt.

En nu?

De resultaten van dit onderzoek benadrukken het belang van gezondheidsbevordering bij kinderen en het ondersteunen van ouders hierbij. Onder andere de cijfers rondom ouderlijke stress bij opvoeden, toegenomen gebruik van professionele hulp, en overmatig beeldschermgebruik zijn belangrijke punten om in het oog te houden. Gemeenten kunnen inzetten op programma’s zoals Kansrijke Start, Kind naar Gezonder Gewicht, Gezonde Kinderopvang en Gezonde School, JOGG en de Rookvrije Generatie om samen met hun ketenpartners te werken aan een samenhangend beleid voor een gezonde generatie.

De regionale en gemeentelijke cijfers van de GGD regio Hart voor Brabant zijn te vinden via de database van de Brabantscan.

Deel het artikel

Het laatste nieuws

Gezond leven

Wat is het imago van GGD Hart voor Brabant?

Om aan de missie te voldoen, is het belangrijk dat GGD Hart voor Brabant een goede bekendheid én een goed imago heeft. Inwoners moeten weten wanneer en waarom zij bij…