InwonersNieuwsOnderzoekIKNL Kankeratlas geeft GGD extra handvaten om in gesprek te blijven met partners

IKNL Kankeratlas geeft GGD extra handvaten om in gesprek te blijven met partners

Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL, lanceert vandaag de Nederlandse Kankeratlas. Dit is een openbare, interactieve webpagina, waarop via de kaart van Nederland per 3-cijferig of 4-cijferig postcodegebied de incidentie van 24 kankersoorten te zien is.

De Kankeratlas biedt GGD’en en gemeenten op basis van data in elk geval een extra onderbouwing bij het vormgeven van het regionale zorg- en preventiebeleid, om zo de ongelijkheid in kankerzorg in heel Nederland terug te brengen. En ervoor te zorgen dat de gezondheid en de leefomgeving van onze inwoners verbetert.

Thérèse Claassen, Directeur Publieke Gezondheid GGD Hart voor Brabant: “Wij zetten samen met gemeenten en partners in de regio in op leefstijl- en leefomgevingsinterventies. Zo kunnen we als gemeente en GGD samen met lokale en regionale partners nog gerichter inzetten op het beschermen, bevorderen en bewaken van de gezondheid van onze inwoners. Deze Kankeratlas geeft ons extra handvaten om hierover met onze partners in gesprek te blijven.”

De atlas laat zien of de incidentie hoger, lager of gelijk is aan wat zij verwachten op basis van het Nederlands gemiddelde (2011 – 2020). Daarbij vermeldt IKNL in de atlas per kankersoort ook wat de mogelijke oorzaken zijn van de variatie die te zien is op de kaart. De uitkomsten in de Kankeratlas leiden ook tot meer bewustwording. Niet alleen bij ons maar ook bij inwoners, beleidsmakers, de industrie, levensmiddelenbranche en werkgevers. Bewustwording is belangrijk want dat is vaak een randvoorwaarde en de start voor verandering en preventie. Preventie kan bepaalde soorten kanker helpen voorkomen.

Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg en plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur GGD Hart voor Brabant, reageert in het Brabants Dagblad.

Meer informatie 

Het laatste nieuws

Werken bij de GGD

Let op: niet bestaande vacatures

Waarschuwing voor vacatures van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant op website nieuwejobs.com. Op dit moment staan er op deze website vacatures die niet door ons of onze partners…
Het bestuur

Wim Hillenaar zwaait af als voorzitter Dagelijks Bestuur GGD Hart voor Brabant

Omdat Wim Hillenaar op 1 februari niet langer (waarnemend) burgemeester van Land van Cuijk is, neemt hij ook afscheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van GGD Hart voor Brabant.…
Corona, Corona­vaccinatie

Coronaprik 5- tot en met 11-jarigen alleen nog voor kinderen met een medisch hoog risico

Het ministerie van VWS heeft besloten dat vanaf 23 februari 2023 alleen kinderen met een verhoogd risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus worden uitgenodigd.