InwonersNieuwsMijn kindHPV-vaccinatieschema voor 15-jarigen en ouder aangepast

HPV-vaccinatieschema voor 15-jarigen en ouder aangepast

Vandaag, dinsdag 30 augustus, heeft de Gezondheidsraad de staatssecretaris van VWS geadviseerd om het HPV-vaccinatieschema voor 15-jarigen en ouder aan te passen, naar aanleiding van recente WHO SAGE-aanbevelingen. De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen en besloten het nieuwe schema zo snel mogelijk in te voeren. De kamer is op 30 augustus per brief hierover geïnformeerd.

Het besluit betekent dat meisjes en jongens van 15 jaar en ouder die vanaf heden hun HPV vaccinatie-serie starten twee in plaats van drie vaccinaties aangeboden krijgen met een interval van bij voorkeur zes maanden tussen de eerste en tweede vaccinatie.

Najaarsronde HPV 2022

De wijziging van het HPV-vaccinatieschema gaat per 1 januari 2023 in. Omdat het besluit middenin de najaarsronde voor HPV valt, mag de wijziging direct worden toegepast op de inhaalcohorten uit 2006 en 2004 die dit voorjaar zijn uitgenodigd. Ruim de helft van de dit voorjaar gevaccineerde jongens en meisjes van 15 jaar en ouder heeft dit voorjaar al twee vaccinaties gehad. Omdat het interval één maand in plaats van minimaal vijf was, moeten deze jongeren dit najaar alsnog een derde vaccinatie halen voor een goede, langdurige bescherming.

Jongeren van 15 jaar en ouder die dit voorjaar maar één van de twee vaccinaties hebben gehad, hoeven dit najaar nog maar één vaccinatie te ontvangen, mits het interval minimaal 5 maanden bedraagt.

De uitnodigingsbrieven van het RIVM voor de najaarsronde zijn al verstuurd of vallen binnenkort op de mat. Hierin spreken we nog van drie vaccinaties voor jongeren van 15 jaar en ouder.

Vragen van ouders en jongeren

We kunnen ons voorstellen dat ouders en jongeren vragen hebben over het aantal vaccinaties. Op de website van het RIVM vind je daarom een aantal vragen en antwoorden.

Ouders en jongeren die naar aanleiding van een uitnodiging vragen hebben over de data van hun eerste twee HPV-vaccinaties wijzen we in de eerste plaats op hun vaccinatiebewijs en verwijzen we daarna naar de JGZ-organisatie waar zij hun vaccinaties hebben gehaald.

Het RIVM mag telefonisch geen informatie over vaccinaties verstrekken. Ouders en jongeren die het RIVM bellen, kunnen hun vaccinatiegegevens per post ontvangen. Het RIVM ziet dit niet als een realistische mogelijkheid omdat het drie tot vier weken kan duren voordat een vaccinatiebewijs aan hen verzonden wordt. De HPV-vaccinatieronde waarvoor zij zijn uitgenodigd, zal dan waarschijnlijk al zijn geweest. We willen met heldere informatie zo veel mogelijk voorkomen dat de JGZ onnodig wordt belast met vragen.

Aanpassing richtlijn

Het RIVM past de richtlijnen voor de HPV-vaccinatie aan. De aangepaste richtlijnen worden zo snel mogelijk gepubliceerd op rvp.nl.

Gevolgen voor 2023

Alle jongeren uit de cohorten die vanaf begin 2023 worden uitgenodigd (2013, 2011, 2010, 2007 en 2005) krijgen twee vaccinaties aangeboden met een half jaar ertussen, ongeacht hun leeftijd. De uitnodigingsbrieven worden hierop aangepast.

Ook voor de jongvolwassenen uit de cohorten 2003 t/m 1996 die in 2023 een uitnodiging voor een HPV-vaccinatie via de GGD’en krijgen aangeboden, wordt een twee-doses schema (met een interval van een half jaar) gehanteerd. In de voorbereiding van deze campagne wordt de aanpassing meegenomen.

Het laatste nieuws

Ouderavond Check It Out in Boxmeer

Ouderavond project 'Check it out' zeer gewaardeerd door ouders van deelnemende scholen in Gemeente Land van Cuijk. De ouderavond is onderdeel van een project dat richt zich op preventie van…