GGD Hart voor Brabant

Aanmeldformulier pilot PrEP

Op dit moment bestaat er een wachtlijst voor wanneer mensen het programma verlaten. De kans is daarom erg klein dat je aan de beurt komt als je jezelf aanmeldt. Desondanks willen wij je vragen om je aan te melden. Dat geeft onze GGD een overzicht van hoeveel vraag naar PrEP er binnen onze regio is. Dit kunnen wij vervolgens doorgeven aan de landelijke coördinatoren van de pilot. Als de pilot wordt uitgebreid informeren we je zo snel mogelijk. Hoor je niets van ons? Dan kunnen wij jou op dit moment geen plek bieden. Let op: wij mogen alleen mensen PrEP-zorg verlenen die wonen in onze regio. Woon je niet in onze regio? Informeer dan bij jouw eigen GGD hoe hun PrEP-zorg geregeld is.

Controleer goed of je telefoonnummer klopt!

Landelijke criteria PrEP - pilot

De ‘We Are PrEPARED’ - stuurgroep beschouwt de volgende personen als kwetsbaar:

  • MSM jonger dan 25 jaar
  • Mannelijke sekswerkers
  • Transgender personen
  • MSM die recent (<5 jaar geleden) naar Nederland emigreerden
  • MSM met een inkomen op of onder het niveau van het minimumloon
  • Onverzekerden
  • MSM die de seksuele voorkeur bewust geheim gehouden voor de omgeving en/of huisarts, bijvoorbeeld vanwege hun religieuze of culturele achtergrond.