GGD Hart voor Brabant

Aanmeldformulier pilot PrEP

In de regio GGD Hart voor Brabant is nog een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor kwetsbare mensen die een hoog risico op een hiv-besmetting hebben. Bij het bepalen of er sprake is van een hoog risico houden wij ons aan de landelijke criteria van de ‘We Are PrEPARED’ - stuurgroep. Een professional zal telefonisch aan de hand van deze criteria voor PrEP en het risico op hiv bepalen wat het vervolgbeleid zal zijn. Let op: wij mogen alleen mensen PrEP-zorg verlenen die wonen in onze regio. Woon je niet in onze regio? Informeer dan bij jouw eigen GGD hoe hun PrEP-zorg geregeld is.

Controleer goed of je telefoonnummer klopt!

Landelijke criteria PrEP - pilot

De ‘We Are PrEPARED’ - stuurgroep beschouwt de volgende personen als kwetsbaar:

  • MSM jonger dan 25 jaar
  • Mannelijke sekswerkers
  • Transgender personen
  • MSM die recent (<5 jaar geleden) naar Nederland emigreerden
  • MSM met een inkomen op of onder het niveau van het minimumloon
  • Onverzekerden
  • MSM die de seksuele voorkeur bewust geheim gehouden voor de omgeving en/of huisarts, bijvoorbeeld vanwege hun religieuze of culturele achtergrond.