GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 23-01-2017 om 16:49 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Even voorstellen: Esther en Sarah

De politie registreert landelijk een toenemend aantal incidenten rondom personen met verward gedrag. Het gaat om kwetsbare burgers. Mensen die in de war zijn, overlast bezorgen, agressief reageren of voor problemen zorgen in de woonomgeving. De oorzaken van verward gedrag zijn divers en vaak betreft het een combinatie van problemen. Het kan om psychische problemen gaan maar ook om lichamelijke problemen of aan ouderdom gerelateerde problematiek. Regelmatig speelt verslaving of een verstandelijke beperking mee. Hoewel de problematiek zich vaak uit als overlast of agressief gedrag in de openbare ruimte, is er primair behoefte aan zorg bij de persoon in verwarring. Juist op dit snijvlak is de wijk-ggd'er actief; wij slaan een brug tussen zorg en openbare orde en veiligheid.

Wanneer er een melding komt handelen we snel. We nemen contact op en stellen voor ieder individu een plan van aanpak op. Soms is bemiddeling tussen de melder en een behandelaar voldoende. Onze hulp kan ook een uitgebreider traject van begeleiding en toeleiding naar zorg zijn. Ook leggen we waar nodig contact met de (woon-)omgeving.

Sarah en Esther helpen mensen die het moeilijk hebben

De wijk-ggd'er doet wat nodig is om te de-escaleren en zo spoedig mogelijk de juiste zorg in te schakelen. Als wijk-ggd'er werk je nauw samen met onder andere politie, zorginstellingen, woningcorporaties, huisartsen en apothekers. De gemeente heeft een belangrijke rol als verbinder tussen de domeinen zorg en veiligheid.
Door ons te richten op preventie en vroegsignalering, en dus eerder de juiste zorg in te schakelen, kunnen we verdere escalaties en politie inzet voorkomen.

Meer informatie over project wijk-ggd'er in Vught

De gemeente Vught ontwikkelde op basis van het project 'de wijk-ggd'er' een werkwijzer voor gemeenten