GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 26-04-2016 om 13:49 uur
Laatst gewijzigd op: 24-02-2017 om 10:05 uur

Meldpunt toezicht Wmo

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 staat dat er toezicht moet zijn op aanbieders van voorzieningen in maatschappelijke ondersteuning. De GGD Hart voor Brabant is toezichthouder WMO voor de meeste gemeenten in Midden-, Noord- en Noordoost Brabant.

Wilt u een melding doen?

Maakt u dan gebruik van onderstaande meldformulier:

Het meldprotocol

Download het meldprotocol

 

Welke voorzieningen vallen onder de WMO?

De volgende voorzieningen vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO):

 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Individuele- en groepsbegeleiding
 • Kortdurend verblijf
 • Hulp bij het huishouden
 • Woningaanpassingen
 • Hulpmiddelen / Vervoersvoorzieningen
 • Regiotaxi
 • Vervoer van/naar dagbesteding
Wie zijn de toezichthouders WMO van de GGD?

Toezichthouders Wet Maatschappelijke Ondersteuning GGD Hart voor Brabant, per 4-4-2017:

 • mevrouw I. Bolwerk
 • mevrouw H. Formannoy
 • mevrouw C. van Hulst
 • mevrouw M. de Kort
 • de heer J. van der Maas
 • mevrouw N. Vrins
Kan ik ook telefonisch een melding WMO doen?
Ja. Een calamiteit of geweldsincident bij aanbieders van voorzieningen maatschappelijke ondersteuning kunt u ook telefonisch indienen. Neemt u hiervoor contact  met ons op via: 088 368 68 35 (werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
Wat gebeurt er met mijn melding?

Wij nemen na ontvangst van de melding uiterlijk de eerstvolgende werkdag telefonisch contact op met de melder. In samenspraak met de gemeente bepalen we dan welk onderzoek er (bij de aanbieder van de ondersteuning) nodig is. U ontvangt hierover bericht. Het kan zijn dat we u vragen om zelf intern onderzoek te doen over hetgeen u gemeld heeft. U kunt dan gebruikmaken van deze richtlijnen