GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 24-04-2020 om 14:10 uur
Laatst gewijzigd op: 14-04-2021 om 12:46 uur

Informatie coronavirus scholen en kinderopvang

Deze pagina is bedoeld voor medewerkers en besturen van scholen (basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs) en kinderdagverblijven. Ben je een ouder en verzorger met vragen over het coronavirus? Kijk dan op deze pagina speciaal voor ouders en verzorgers.

Het coronavirus (COVID-19) treft ook scholen en kinderopvang. Begrijpelijk zijn er vanuit scholen en kinderopvang veel vragen. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen besmettingen worden voorkomen?
 • Hoe te handelen als er besmettingen plaatsvinden?
 • Wanneer moeten welke maatregelen worden toegepast?

Op deze website vind je meer informatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste landelijke richtlijnen en adviezen. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Raadpleeg eerst deze website voor actuele adviezen en beleid. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, neem dan contact op met de GGD Hart voor Brabant via onderstaand contactformulier.

Contact

Heb je vragen over wat het coronavirus voor jouw school betekent?

Stel je vraag digitaal

Je kan ons zeven dagen per week van 09:00 tot 17:00 uur bereiken via 0900 364 64 64.

Geplaatst op: 09-04-2021 om 09:30 uur
Laatst gewijzigd op: 14-04-2021 om 12:46 uur

Wanneer contact opnemen?

Neem als school of kinderopvang altijd direct contact met de GGD op bij één van onderstaande situaties:

 • Bij snel verspreidende en/of grote corona-uitbraken: 3 of meer klassen waar positief geteste kinderen zijn, waarbij school de bron zou kunnen zijn, en/of bij 10 of meer besmettingen binnen twee weken tijd.
 • Wanneer een grootschalige gezamenlijke activiteit binnen de school is geweest en van daaruit verschillende leerlingen of medewerkers met corona voortkomen.
 • Wanneer een kind in het ziekenhuis is opgenomen als gevolg van corona.
 • Bij corona op een school of kinderopvang met kwetsbare kinderen.
 • Bij (dreigende) onrust op school, van ouders of in de media. 
 • Bij vragen/onduidelijkheden over het te voeren beleid.
 • Als school merkt dat slecht aan de corona maatregelen gehouden wordt.
Wat kun je doen om verspreiding van corona te voorkomen?

Als school/kinderopvang kan je vijf maatregelen treffen om verspreiding van Corona te voorkomen:

1. Zorg voor een goede hygiëne

GGD Hart voor Brabant heeft hygiëneprotocollen opgesteld. Deze worden regelmatig aangepast op basis van nieuwe informatie en/of wijzigingen in de coronamaatregelen. Je vindt deze hier:

Als je naast deze documenten verdere vragen hebt over hygiëne, kan je contact met de GGD opnemen: onze deskundigen infectiepreventie kunnen aanvullende adviezen geven.

2. Zorg voor voldoende afstand, zover praktisch haalbaar

 • Medewerkers houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Leerlingen in het voortgezet onderwijs houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot medewerkers.

Voor meer informatie en praktische tips, zie de Rijksoverheid websites voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs

3. Houd overzicht met lijstwerk

 • presentielijsten per klas en dag bijhouden, zodat bij een besmetting snel nagegaan kan worden wie tijdens de besmettelijke periode in (nauw) contact zijn geweest van de persoon met corona.

Handreikingen en aangepaste protocollen zijn te vinden op de PO-Raad en VO-Raad.

4. Zorg voor een goede ventilatie

Hoewel er tot nu toe weinig aanwijzingen zijn dat ventilatie een belangrijke rol speelt bij de verspreiding van het coronavirus, helpt goed ventileren om luchtweginfecties te voorkomen en is ventilatie belangrijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. 

Ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus via de lucht geeft het RIVM drie adviezen:

 • Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie is binnen één gemeenschappelijke ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn; ook als er gebruik gemaakt wordt van recirculatie.
 • Vermijd het ontstaan van sterke luchtstromen, bijvoorbeeld door (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s, in gemeenschappelijke ruimtes zoals klaslokalen en kantines. Indien er geen andere mogelijkheid is tot verkoeling, zorg er dan voor dat er geen luchtstroom van persoon naar persoon gaat.
 • Tijdens het ‘luchten’ kunnen sterke luchtstromen ontstaan (tocht). Vermijd dat deze sterke luchtstromen van persoon naar persoon gaan. Lucht gemeenschappelijke ruimtes zoals een vergaderruimte bijvoorbeeld tijdens de pauze of na de bijeenkomst als iedereen de ruimte heeft verlaten.

Kijk voor meer informatie over 'Ventilatie op scholen' op deze website.

5. Gebruik mondkapjes in het voortgezet onderwijs

In het voortgezet (speciaal) onderwijs is het voor leerlingen en onderwijspersoneel verplicht om een mondkapje te dragen buiten de les. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet verplicht zijn. Kijk op Rijksoverheid.nl voor meer informatie.

Stappenplan positief getest persoon op school of opvang

Op onze school of kinderopvang zijn één of meerdere personen positief getest. Wat nu?

 • De positief geteste personen komen niet naar school of kinderopvang tot de isolatie wordt opgeheven. Zie 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang'.
 • Als een positief getest persoon tijdens de besmettelijke periode op school of kinderopvang was, moeten onderstaande aanvullende maatregelen worden getroffen. Om te bepalen of iemand al besmettelijk was toen hij of zij op school of de kinderopvang was, zie 'Wanneer is iemand besmettelijk?
 • Als iemand niet tijdens de besmettelijke periode op school of de kinderopvang was, hoeft onderstaand stappenplan niet doorgelopen te worden: de positief geteste personen blijven in isolatie tot ze niet meer besmettelijk zijn, verder hoeven geen aanvullende maatregelen door de school of kinderopvang getroffen te worden.

Stappenplan wanneer een positief getest persoon tijdens de besmettelijke periode op school of kinderopvang was:

Bekijk hier het stroomschema:

Stap 1. Vraag toestemming om informatie over de positief geteste persoon tussen school en GGD te delen

De organisatie die als eerste de melding krijgt (school of GGD), vraagt aan de positief geteste persoon of deze akkoord gaat dat de school en GGD deze informatie met elkaar delen. Hiervoor geldt:

 • Tot 12 jaar (dus t/m 11 jaar) komt deze toestemming van de ouders of voogd.
 • Van 12 tot en met 15 jaar komt deze toestemming van zowel het kind als de ouders of voogd.
 • Vanaf 16 jaar komt deze toestemming van de leerling zelf.
 • Voor medewerkers komt de toestemming van de medewerker zelf.

Stap 2. De school/kinderopvang brengt de contacten op school/bij de kinderopvang in kaart

Als de GGD geen contact heeft opgenomen, kan de school of kinderopvang deze stap zelf opstarten.

We maken onderscheid tussen nauwe en overige contacten:

 • Een nauw contact is iemand die tijdens de besmettelijke periode meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de persoon met corona is geweest, of iemand die aangehoest of gezoend is door de persoon met corona tijdens de besmettelijke periode
  • Omdat bij kinderen t/m 12 jaar geen 1,5 meter afstand verplicht is, geldt voor basisscholen of kinderopvang dat in principe de hele klas een nauw contact is, tenzij er specifieke maatregelen zijn getroffen om binnen de groep leerlingen gescheiden te houden.
  • Zijn er in één klas of groep twee of meer besmettingen binnen een week, dan wordt de hele klas of groep als nauw contact gezien, ongeacht de leeftijd en de genomen maatregelen qua afstand houden.
 • Overige contacten zijn alle leerlingen of medewerkers die niet aan de definitie van een nauw contact voldoen, maar wel binnen 1,5 meter afstand van de persoon met corona zijn geweest (korter dan 15 minuten) of meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte zijn geweest met de persoon met corona tijdens de besmettelijke periode.

Neem bij twijfel contact op met ons, dan kunnen we samen bepalen wie nauwe en overige contacten zijn.

Bij een positieve test bij een kind of medewerker bij kinderopvang of basisschool, wordt aan de school of kinderopvang gevraagd de contacten te inventariseren. In het voortgezet onderwijs wordt in eerste instantie aan het positief geteste kind of de medewerker gevraagd om de contacten op school of kinderopvang in kaart te brengen. Weet het kind of de medewerker dit niet meer zelf, dan wordt dit aan de school gevraagd. Weet de school ook niet wie de nauwe contacten waren tijdens de besmettelijke periode, dan wordt aangenomen dat alle kinderen van die klas(sen) een nauw contact waren. Om deze reden wordt aangeraden dat in het voortgezet onderwijs de school contacten in kaart brengt. 

Stap 3. Maak onderscheid tussen immuun en niet immuun.

De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact en zijn afhankelijk of iemand als niet-immuun of immuun wordt beschouwd.
Een persoon is immuun als:

 • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
 • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
 • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Andere personen die niet voldoen aan één van deze criteria zijn niet immuun en gaan 10 dagen in quarantaine, waarbij testen op of na dag 5 de quarantaine duur kan verkorten bij negatief testresultaat. 

Bij het ontstaan van klachten passend bij corona, ook alleen bij verkoudheidsklachten tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon, het kind of de medewerker is het advies, testen. Dit geldt voor zowel immune als niet-immune personen.

Stap 4. Contact tussen de GGD en school of kinderopvang.

De school of kinderopvang meldt aan de GGD, bij toestemming in stap 1:
 • De klas of groep van de positief persoon.
 • De eerste ziektedag.
 • Het aantal nauwe en overige contacten per klas.
 • Onderscheid wel/ niet immuun.

De melding kan ook digitaal gedaan worden met het contactformulier.

Stap 4. De school of kinderopvang informeert nauwe of overige contacten

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. Voor de verschillende type contacten zijn verschillende brieven beschikbaar. De school of kinderopvang verspreidt de volgende informatiebrieven.

Kinderopvang:

Basisonderwijs:

Voortgezet onderwijs: (indien de GGD hier specifiek naar vraagt*)

Indien het voortgezet onderwijs betreft, informeert de school alleen de nauwe/overige contacten als de GGD hier om vraagt! Want in principe worden de informatiebrieven naar contacten al door de GGD verspreidt.

De GGD adviseert het volgende testbeleid:

 • Laat je altijd testen bij klachten*, net als elke andere Nederlander (en blijf thuis als je klachten hebt tot je test negatief is).
 • Ben je een nauw contact en heb je geen klachten? Laat je dan testen vanaf dag 5 na het laatste contact met de persoon met corona. 
  Op bovenstaande regel zijn twee uitzonderingen:
  - Zit er minder dan 2 dagen tussen deze twee testen, dan volstaat 1 test vanaf 5 dagen na het laatste contact met de persoon met corona. 
  - Is het nauwe contact 0-12 jaar oud, dan adviseert de GGD alleen de test vanaf 5 dagen na het laatste contact, de andere test vervalt. Oftewel, kinderen in het primaire onderwijs of bij kinderdagverblijven hoeven slechts eenmalig getest te worden, vanaf dag 5 na het laatste contact met de persoon met corona.
 • Ben je een overig contact en heb je geen klachten? Laat je dan eenmalig testen, vanaf 5 dagen na het laatste contact met de persoon met corona
 • Als een medewerker op school of kinderopvang corona heeft, dan adviseren we dat alle medewerkers die tijdens de besmettelijke periode gewerkt hebben zich eenmalig laten testen, vanaf 5 dagen na het laatste contact met de persoon met corona, ook als deze medewerker geen nauw of overig contact is.

Nauwe contacten niet immun gaan in quarantaine.
Dit betekent dat ze thuisblijven, ook al hebben ze geen klachten. In principe duurt deze quarantaine tien dagen, maar het kan verkort worden naar vijf dagen. Zie voor meer informatie: 'Wanneer mag iemand uit quarantaine?'. Overweeg online lesgeven om de continuïteit van het onderwijs voor de nauwe contacten te waarborgen.

Overige contacten die geen klachten hebben, hoeven niet in quarantaine.
Zodra zij klachten* krijgen die mogelijk passen bij corona laten zich testen.

Heb je vragen over bovenstaande test- en thuisblijfadviezen? Neem dan contact op met de GGD.

*Klachten passend bij Covid-19: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging of koorts.

corona breidt zich uit op onze school. wat nu?

Bij elke nieuwe besmetting wordt het stappenplan doorgelopen, zie: hierboven: 'Stappenplan positief getest persoon op school of opvang.'

Zijn er binnen 1 klas meerdere besmettingen binnen één week, dan wordt de hele klas als nauw contact beschouwd. De hele klas blijft thuis en laat zich bij voorkeur twee keer testen.

Zijn er binnen meerdere klassen 1 of meer besmettingen, dan is het belangrijk dat wordt nagegaan of de verspreiding op school of kinderopvang gebeurd kan zijn. Met name op grote scholen kunnen meerdere besmettingen op een school buiten school gebeurd zijn en toeval zijn. Is er mogelijk wel verspreiding op school of kinderopvang geweest, dan kan overwogen worden om meerdere klassen te sluiten of zelfs een hele locatie. Neem hiervoor contact op met de GGD. De GGD kan bijvoorbeeld ook adviseren om meerdere klassen of een hele locatie te testen en dit in samenwerking met de school of kinderopvang regelen. 

De uiteindelijke beslissing om een school of kinderopvang te sluiten ligt bij het schoolbestuur. Als het om grote gezondheidsrisico’s gaat, kan ook de burgemeester of Veiligheidsregio besluiten een school of kinderopvang verplicht te sluiten. De GGD heeft in beide situaties alleen een adviserende rol. Overweeg online lesgeven om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

hoe kan onderwijspersoneel zich met voorrang laten testen?

Onderwijspersoneel en medewerkers van de kinderopvang kunnen zich met voorrang laten testen. Of je in aanmerking komt en meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit lees je op de website van de Rijksoverheid:

Kom je in aanmerking voor een test met prioriteit? Maak zelf een testafspraak via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. Je wordt zo snel mogelijk getest.

wanneer is iemand besmettelijk?

De besmettelijke periode begint twee dagen voordat iemand klachten krijgt. Dus twee dagen voor de eerste ziektedag. Bij iemand die positief test maar geen klachten heeft of krijgt, wordt de dag van de positieve test aangehouden als het begin van de besmettelijke periode.

De besmettelijke periode eindigt wanneer iemand uit isolatie mag. Zie  hieronder: 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?'

wanneer gaat een persoon niet naar school of kinderopvang?
 • Personen die positief getest zijn op corona. Zie hieronder: 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?
 • Personen met klachten passend bij corona blijven thuis en laten zich testen. Is de test negatief, dan mogen ze weer naar school of kinderopvang.
  o Uitzondering op deze regel zijn kinderen van 0 tot 4 jaar (dus tot en met 3 jaar) met alleen verkoudheidsklachten, geen koorts, benauwdheid of plotseling  reuk- en smaakverlies, én als dit jonge kind geen nauw contact is van iemand met corona. Deze kinderen mogen naar school of kinderopvang en hoeven zich niet te laten testen. 
 • Heeft iemand in het huishouden koorts en/of benauwdheid? Dan blijven alle huisgenoten thuis tot de testuitslag bekend is. Dus heeft bijvoorbeeld een ouder koorts, dan blijft een kind (ongeacht de leeftijd) thuis tot de ouder negatief is getest.
 • Personen die een nauw contact zijn van iemand met corona of uit een hoogrisicoland komen, blijven thuis tot de quarantaine gestopt mag worden. Zie hieronder 'Wanneer mag iemand uit quarantaine?'
positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?

Voor positief geteste personen geldt dat ze in isolatie blijven tot ze 24 uur volledig klachtenvrij zijn én het minimaal 7 dagen is na de eerste ziektedag (de eerste dag met klachten). Uitzonderingen hierop:

 • Als iemand een stoornis in het immuunsysteem heeft, mag degene pas uit isolatie minimaal 14 dagen sinds de eerste ziektedag. De GGD bespreekt dit met de positief geteste persoon.
 • Personen die positief testten maar geen klachten hebben of krijgen, mogen 5 dagen na de test uit isolatie.
 • Als een klacht lang blijft aanhouden, mag iemand uit isolatie als hij of zij 48 uur koortsvrij is, de overige klachten ten minste 24 uur sterk afgenomen zijn, én het minimaal 10 dagen sinds de eerste ziektedag is.

Bij twijfel kan de GGD hier een individueel advies over geven.

Wanneer mag iemand uit quarantaine?

Het gaat hierbij om personen die géén positieve coronatest hebben. We maken hier onderscheid in drie situaties:

 • Iemand die een nauw contact is, mag 10 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon (tijdens diens besmettelijke periode) uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft het nauwe contact een negatieve test die minimaal 5 dagen na het laatste contact met de positief geteste persoon is afgenomen en geen klachten, dan mag het nauwe contact dan al uit quarantaine. Oftewel, quarantaine voor nauwe contacten duurt altijd minimaal 5 dagen, waarbij dag 0 de dag is waarop voor het laatst contact met de positief geteste persoon is geweest.
 • Iemand met klachten* gaat in quarantaine tot de negatieve testuitslag bekend is. 
 • Iemand die uit een hoogrisicoland  komt (zie www.wijsopreis.nl), mag 10 dagen na terugkomst uit quarantaine als hij of zij geen klachten krijgt. Heeft degene een negatieve test die minimaal 5 dagen na terugkomst uit het buitenland is afgenomen en geen klachten, dan mag degene dan al uit quarantaine. 

Voor meer informatie over quarantaine, doe de quarantainecheck van de Rijksoverheid.

Let op: Is een testuitslag positief, dan gelden bovenstaande regels niet maar moeten de isolatieregels gevolgd worden, zie 'Positieve test: wanneer weer naar school of kinderopvang?'

*Klachten passend bij Covid-19: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid/kortademigheid, verhoging of koorts, en/of plotseling verlies van reuk en/of smaak.

mag school een coronatest verplichten?
Nee. De keuze om te testen is aan de leerling zelf (voor leerlingen vanaf 12 jaar), aan de ouders/voogd (voor leerlingen tot 16 jaar), en/of aan de medewerker. De school of kinderopvang mag wel leerlingen of medewerkers weigeren als ze zich niet laten testen terwijl er een (reëel) risico is dat deze leerling of medewerker corona heeft. School of kinderopvang heeft de taak een veilig leer- en werkklimaat te creëren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een nauw contact dat weigert in quarantaine te gaan, of iemand die hoest en zich niet laat testen. Overleg bij twijfel met de GGD.
zelftesten in het onderwijs

Vanaf half april ontvangen scholen zelftesten vanuit de overheid. Dit zelftestbeleid is een aanvulling op het landelijk geldende testbeleid en de basisregels. Het zelftesten is géén vervanging van adviezen van de GGD, maar een aanvulling op het bron- en contactonderzoek en het bijbehorende testbeleid.

Het gebruik van een zelftest en deelname van een school aan het zelftestbeleid voor scholen is altijd vrijwillig. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan in het gebruik van de zelftesten, zowel tussen scholen onderling als binnen een school (tussen leerlingen en tussen medewerkers).

Zelftesten zijn relatief eenvoudig af te nemen, doordat ze minder diep de neus in gaan dan de reguliere coronatesten in de GGD-teststraat. De test geeft binnen 30 minuten een uitslag. De testen zijn op VO-scholen bedoeld voor twee verschillende doeleinden:

 1. Risicogericht testen van leerlingen (alleen voortgezet onderwijs) en onderwijspersoneel
  Als er een besmetting bij een leerling of medewerker op school bekend is, wordt de zelftest gebruikt voor iedereen die valt onder ‘overige contacten’. Iedereen die valt onder categorie  ‘nauwe contacten’, moet zoals nu ook het geval is meteen naar huis in quarantaine, en wordt verzocht een afspraak bij de GGD te maken voor een coronatest in de GGD-teststraat.
 2. Het preventief testen van onderwijspersoneel 
  Op dit moment zijn de door de overheid geleverde testen bedoeld voor preventief testen van onderwijspersoneel. Er wordt geadviseerd dat zij de test thuis preventief twee keer per week bij zichzelf uitvoeren, als ze geen klachten hebben. 

Leerlingen zonder klachten kunnen zich natuurlijk ook (op eigen initiatief) thuis preventief testen nu er steeds meer zelftesten beschikbaar zijn in apotheken en drogisterijen. Lees hieronder wat je moet doen in geval de test positief is. 

De uitslag van de zelftest

Bij een positieve uitslag van een zelftest gaat de betreffende leerling of medewerker in isolatie en blijven zijn of haar huisgenoten ook thuis. Ter bevestiging dient er vervolgens nog een coronatest te worden afgenomen in de GGD-teststraat. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie.

Er wordt geadviseerd om voor een testafspraak contact op te nemen via het landelijke nummer 0800-1202 of een hertest via www.coronatest.nl in te plannen. Bij vragen wordt verwezen naar 0800-1351 (het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid). 

Bij een positieve zelftest maakt school melding bij de GGD, indien de GGD nog geen contact heeft opgenomen. Het voorgezet onderwijs deelt extra zelftesten uit voor de zomervakantie voor na de vakantie en voor terugkeer naar school. Kijk voor meer informatie op de pagina over zelftesten rondom de zomervakantie van de VO-raad. Hier vind je tevens tips om zelftesten te bevorderen. 

Leerlingen of medewerkers met een negatieve zelftest kunnen gewoon naar school. Wel moeten zij zich uiteraard nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden. 

Waarvoor zijn zelftesten niet bedoeld? 

Zelftesten zijn op dit moment niet bedoeld om te testen bij klachten, na nauw contact met iemand met corona of een melding van de CoronaMelder-app. Er moet in die gevallen een afspraak bij een teststraat van de GGD gemaakt worden. 

Een zelftest kan op dit moment dus niet gebruikt worden om te bepalen of iemand met klachten weer naar school of naar het werk kan. En ook niet om te bepalen of iemand na dag 5 uit quarantaine mag. Een sneltest is een momentopname, de uitslag heeft een beperkte geldigheidsduur.

Bekijk hier de informatiefolder over zelftesten voor werkgevers en scholen.

Op www.zelftesteninhetonderwijs.nl is meer informatie beschikbaar voor scholen.

Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school?

Zwanger en werkzaam op een kinderdagverblijf of school, kan ik blijven werken?

Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen* kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts. 

*Dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt.

Ventilatie op scholen

Ook op scholen die voldoen aan het bouwbesluit kan de ventilatie vaak verder worden verbeterd. De manier waarop dat zou kunnen hangt vaak af van de situatie in het schoolgebouw. Voor meer informatie hiervoor verwijzen we naar de handleiding binnenmilieuscan basisscholen. Daarin zijn adviezen en links naar meer informatie te vinden.

De ventilatie eisen in het bouwbesluit zijn minimumeisen. Meer ventileren dan volgens het bouwbesluit nodig is zorgt voor betere binnenluchtkwaliteit. De GGD kan scholen helpen om de ventilatie te optimaliseren wanneer verbeteringen worden overwogen. Dat zal vaak aan de hand van de ‘Frisse Scholen’ aanpak gebeuren. Ook in de LCHV richtlijn binnen- en buitenmilieu voor basisscholen zijn tips te vinden. Verdere adviezen rond ventilatie zijn te vinden in het kwaliteitskader huisvesting onderwijs.

Wat kan een school zelf doen?

Scholen met een mechanisch ventilatiesysteem

Scholen die willen laten onderzoeken of hun gebouw voldoet aan de eisen in het bouwbesluit kunnen daarvoor contact zoeken met een installatie adviesbureau. Zo’n bureau kan uitsluitsel geven over het juist functioneren ven het ventilatiesysteem. In de loop der jaren raken dit soort systemen verouderd, en kan het opnieuw instellen of schoonmaken ervoor zorgen dat de ventilatie aanzienlijk verbetert.

Scholen met alleen natuurlijke ventilatie

Scholen met alleen natuurlijke ventilatie (alleen ramen die opengezet kunnen worden) zouden kunnen overwegen om CO2 meters aan te schaffen om daarmee per lokaal een indicatie te krijgen of er ramen opengezet moeten worden teneinde de ventilatie te verbeteren. Er bestaan ook zogenaamde stoplichtmeters, die specifiek voor dit doel zijn gemaakt.

Wat kan de GGD doen?

Naast het geven van ventilatie-adviezen kan de GGD adviseren over andere basismaatregelen die in een schoolgebouw genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus op school zoveel mogelijk te voorkomen, conform het landelijke richtlijnen. De GGD controleert schoolgebouwen niet en kan niet onderzoeken of ventilatie in een school voldoet aan het bouwbesluit. Daarvoor zijn de eigenaars van de schoolgebouwen zelf verantwoordelijk. Installatie adviesbureaus of bouwkundigen kunnen door hen ingehuurd worden om onderzoek te doen naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Als de ventilatiecapaciteit in een schoolgebouw niet voldoet aan de in het bouwbesluit gestelde eisen kan de GGD weliswaar meedenken over de mogelijke opties, maar ook dan zal de GGD zelf geen onderzoek aan het gebouw doen. De gebouweigenaar zal samen met een door hem ingehuurde installatie-adviseur het beste de technische opties op een rijtje kunnen zetten. 

Mogen groepsactiviteiten worden georganiseerd?

Mogen groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, excursies en musicals worden georganiseerd?

Ja, met de versoepelingen van 26 juni mogen scholen weer met hun leerlingen op schoolreisje, schoolkamp of excursie. Volg voor het vervoer de regels en adviezen die daarvoor gelden. Zie hieronder. Ook toeschouwers bij een musical of diploma-uitreiking mag weer. Houd daarbij rekening met de basisregels voor gezondheid en hygiëne. Volwassenen dienen onderling 1,5 meter afstand te houden. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Houd er ook rekening mee dat het registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck verplicht zijn als mensen een vaste zitplaats hebben en er geen doorstroom plaatsvindt. Kijk hier voor meer informatie. 

Regels tegen verspreiding corona in touringcars

Voor vervoer in touringcars gelden de volgende regels:

 • Je krijgt vooraf aan de rit een gezondheidscheck.
 •  Alle passagiers vanaf 13 jaar dragen een mondkapje.
 • Een mondkapje is niet nodig als er maar 1 passagier is.
 • Er geldt geen maximaal aantal passagiers in touringcars.
Ik ontvang geen nieuwsbrief, waar kan ik deze vinden?

Om scholen en kinderopvang organisaties op de hoogte te houden van de wijzigingen in het (landelijke) coronabeleid en richtlijnen, sturen we regelmatig nieuwsbrieven naar scholen en kinderopvang. Kijk hieronder voor de laatste versies van de nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail met je naam, naam van je school of kinderopvang en e-mailadres naar communicatie@ggdhvb.nl

Waar vind ik meer informatie?

Op onderstaande websites vind je meer informatie: