Overslaan en naar de inhoud gaan
PrivacyPrivacy en corona

Privacy en corona

De GGD respecteert de privacy van zijn klanten en van de bezoekers aan onze website. Hieronder lees je hoe wij jouw informatie beschermen.

Coronavirus en wetenschappelijk & statistisch onderzoek

De GGD Hart voor Brabant doet haar uiterste best om iedereen te helpen en ons allemaal zo goed mogelijk tegen het virus te beschermen. Veel over het coronavirus is nog niet bekend. Daarom doen we zelf en samen met andere instellingen onderzoek. Om de gevolgen van het virus op de samenleving te begrijpen. Om betere zorg te leveren en om de volksgezondheid beter te beschermen. Zo doen we bijvoorbeeld, in samenwerking met 7 andere GGD’en en het RIVM, onderzoek naar de effectiviteit van het bron- en contact onderzoek (BCO) en hoe we dit kunnen verbeteren om verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te beperken. Een ander voorbeeld is dat we onderzoeken hoe we informatie over de virale load (hoeveelheid virusdeeltjes die iemand bij zich draagt) kunnen gebruiken om risicogestuurd BCO uit te voeren door prioriteiten te stellen aan personen met de hoogste risico op verspreiding.
Veel wetenschappelijk en statistisch onderzoek bedenken we nu pas. Voor dat onderzoek hebben we sommige gegevens uit jouw coronatest nodig. Op grond van de wet is het niet altijd nodig om jouw toestemming te vragen voor het gebruik van je persoonsgegevens voor onderzoek. Wij zullen dan ook niet altijd jouw toestemming vragen. Wanneer wij onderzoek verrichten, nemen wij de volgende maatregelen:

  • De gegevens worden gepseudonimiseerd en indien mogelijk geanonimiseerd
  • Enkel de noodzakelijke onderzoekers hebben toegang tot de gegevens
  • Resultaten van het onderzoek en eventuele publicaties bevatten geen herleidbare persoonsgegevens.
  • De AVG en andere wet- en regelgeving met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens voor onderzoek wordt in acht genomen. Daarmee beschermen we tegelijkertijd jouw privacy.

Mocht je bezwaar hebben tegen dit gebruik van jouw gegevens, vertel het ons. Dat mag ook later nog. Vanaf dat moment gebruiken wij jouw gegevens niet langer voor onderzoek en andere doelen.

Eigen gegevens inzien, wijzigen of bezwaar maken?

Wil je weten welke persoonsgegevens GGD Hart voor Brabant van jou heeft? Of wil je van een ander recht op privacy gebruikmaken? Lees dan meer over de mogelijkheden.

Samenwerking GGD’en en Zorginstituut

De GGD’en hebben alle positieve COVID-19-testresultaten – februari 2020 t/m februari 2023 – anoniem gedeeld met het Zorginstituut. Het Zorginstituut doet onderzoek naar de zorgkosten als gevolg van de nazorg bij COVID-19-besmettingen. Zij kijkt hoe de zorg aangepast kan worden. Om dit onderzoek te kunnen doen heeft het Zorginstituut aan alle GGD’en gevraagd welke positieve COVID-19-testuitslagen er zijn geweest in de periode februari 2020 t/m februari 2023. Op grond van de wet, moet het Zorginstituut deze gegevens ontvangen, anders kan zij haar werk niet doen. Alle positieve COVID-19- testuitslag uit de periode februari 2020 t/m februari 2023 zijn daarom verstrekt aan het Zorginstituut. Meer informatie valt te lezen in de privacyverklaring landelijke capaciteit bron- en contactonderzoek (BCO) van GGD GHOR en de privacyverklaring van het Zorginstituut.

CONTROL: een onderzoek naar het verbeteren van bron- en contactonderzoek om verspreiding van SARS-CoV-2 te verminderen

Bron- en contactonderzoek (BCO) is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) te verminderen. Daarom onderzoekt de GGD Hart voor Brabant, samen met zeven andere GGD’en en het RIVM hoe werkzaam het BCO is en hoe we het kunnen verbeteren.

We gebruiken data die verzameld worden in de corona teststraten en tijdens het BCO. Wat we precies met deze data doen, lees je op de website van GGD Amsterdam, de hoofdonderzoeker van dit project. Daar lees je ook meer over de privacy van jouw gegevens en hoe wij om gaan met die gegevens.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw (subsidienummer10430022010022) en loopt tot september 2022