GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 02-05-2016 om 15:06 uur
Laatst gewijzigd op: 20-02-2019 om 14:27 uur

De Gezonde school

Scholen besteden aandacht aan allerlei gezondheidsthema’s. Deze zijn echter niet altijd ingebed in het schoolbeleid. De GGD Hart voor Brabant begeleidt basisscholen structureel bij een planmatige aanpak van gezondheid en veiligheid. Deze vraaggerichte, planmatige aanpak heet 'De Gezonde School'. Samen met u brengen we de huidige situatie op school in kaart: waar is nog verbetering mogelijk en waar heeft uw school behoefte aan.

Modules

De Gezonde School modules geven concrete beschrijvingen en handvatten hoe je werkt aan een Gezonde School. De modules kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.

Wat houdt deelname aan de Gezonde School in?

Een Gezonde School betekent structureel werken aan gezondheidsthema's. Door goed voor te bereiden en te organiseren kunt u beschikbare middelen efficiënt en effectief (zoals tijd en geld) inzetten. Inzicht in de gezondheidssituatie en -gedrag van leerlingen helpt u om makkelijker te kiezen uit het enorme aanbod. Belangrijk is om activiteiten te evalueren, zo gaat u na welke activiteiten goed verlopen en welke aangepast moeten worden.

Basisscholen die voor bepaalde thema’s kiezen kunnen laten zien met een vignet Gezonde School structureel aandacht te besteden aan gezondheid. Dit draagt bij aan de profilering van de school.

Vragenlijst Gezonde School

Een onderdeel van De Gezonde School methode is een vragenlijst voor ouders van kinderen in groep 1 t/m 5 en voor alle kinderen in groep 6 t/m 8. Deze vragenlijst gaat onder andere over eetgewoonten, het omgaan met andere kinderen en hoe kinderen zich voelen op school.