GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 08-03-2016 om 13:31 uur
Laatst gewijzigd op: 28-04-2020 om 17:51 uur

Arbeidsvoorwaarden

De GGD Hart voor Brabant biedt een stimulerend werkklimaat met volop kansen. Voor onze medewerkers is de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) van toepassing. Daarnaast zijn er aanvullende regelingen van kracht.

Wat verdien ik bij GGD Hart voor Brabant?

De hoogte van het salaris is afhankelijk van het profiel van de functie en de werkervaring. De GGD Hart voor Brabant werkt met een generiek functieboek. Het salaris wordt bepaald aan de hand van schalen en periodieken zoals afgesproken in de CAO SGO. Medewerkers ontvangen naast hun salaris jaarlijks een individueel keuze budget (IKB). De hoogte van het IKB bedraagt 17,05% van het salaris. Dit is o.a. opgebouwd uit 6,75% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en 1,5% levensloopuitkering. Je kunt jouw IKB inzetten voor verschillende doeleinden zoals uitruil van woon-werkkilometers en het aanschaffen van een fiets. In het arbeidsvoorwaardengesprek wordt hier verder op ingegaan.

Hoeveel vakantiedagen krijg ik?

De GGD Hart voor Brabant kent geen strakke verlofregeling meer met daarin een aantal verlofuren. Je hebt wel recht op het wettelijke en bovenwettelijk aantal verlofuren. Maar niemand hoeft verlof aan te vragen of te registreren. De GGD Hart voor Brabant vindt het belangrijk dat mensen op basis van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid de juiste balans tussen werk en privé vinden.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

De GGD Hart voor Brabant is een kennisinstituut. Scholing en persoonlijke ontwikkeling staat dan ook hoog op onze agenda. Werknemers worden gestimuleerd om gedurende hun loopbaan bijscholingen te volgen. Hiervoor is jaarlijks zowel een persoonlijk als een organisatiebudget beschikbaar. De GGD Hart voor Brabant is bovendien een opleidingsinrichting voor de opleiding van arts maatschappij en gezondheid 1e en 2e fase, met verschillende profielregistraties.

Medewerkers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen duurzame inzetbaarheid, zowel in- als extern. De GGD Hart voor Brabant biedt faciliteiten om medewerkers hierin te ondersteunen en stimuleren. Wat we willen bereiken is, dat medewerkers op de plek zitten waar ze goed tot hun recht komen en waar zij hun talenten kunnen inzetten en ontwikkelen.

Pensioen

Als GGD Hart voor Brabant zijn we aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds ABP. Het pensioenreglement is op basis van collectieve afspraken tot stand gekomen. De GGD Hart voor Brabant neemt 70 procent van de premie voor zijn rekening en de werknemer betaalt de overige 30 procent van de premie. Voor meer informatie over het ABP-pensioen www.abp.nl.

Collectieve zorgverzekering/tegemoetkoming ziektekosten

De GGD Hart voor Brabant heeft een collectieve ziektekostenverzekering met CZ, IZA en Menzis. Medewerkers en hun gezinsleden kunnen hier met korting gebruik van maken. Naast de collectiviteitskorting krijgt de medewerker een tegemoetkoming in ziektekosten ter hoogte van € 296,- bruto per jaar met een inschaling tot en met salarisschaal 6 en € 168,- bruto per jaar voor de medewerker met een inschaling vanaf salarisschaal 6.