Overslaan en naar de inhoud gaan
InwonersTuberculoseOnderzoeken
InwonersTuberculoseOnderzoeken

Onderzoeken

De GGD voert verschillende onderzoeken uit. Lees hieronder meer over de onderzoeken.

Rontgenfoto

Dit is een foto van de longen waarmee we longtuberculose kunnen aantonen of uitsluiten.

Folder TBC-onderzoek met een longfoto

Tuberculine huidtest (Mantoux)

Bij deze test wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof in de linker onderarm gespoten. Twee tot drie dagen later wordt de test beoordeeld door middel van voelen. Hiermee kan een infectie met de tuberculosebacterie worden aangetoond. Voor dit onderzoek kom je dus twee keer naar de GGD.

Folder Huidtest en bloedtest tuberculose

IGRA (Immune Gamma Release Assay)​

Bij een IGRA nemen we bloed af. Daarna wordt het bloed in het laboratorium onderzocht en kan aangetoond worden of je besmet bent met de tuberculosebacterie.

Folder huidtest en bloedtest tuberculose

Sputum (Bacteriologisch onderzoek)

Sputum is slijm dat uit de diepe luchtwegen wordt opgehoest. Soms nemen we sputum af bij de GGD, in andere gevallen krijgt u potjes mee om (meerdere dagen achter elkaar) thuis sputum op te hoesten. Door microscopisch onderzoek, bacteriekweken of DNA-onderzoek (PCR) kan worden vastgesteld of de tuberculosebacterie in het sputum aanwezig is.