GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 08-02-2017 om 11:29 uur
Laatst gewijzigd op: 04-02-2020 om 14:15 uur

Programma 'Nu Niet Zwanger'

Verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam ontwikkelde in 2014 in Tilburg het programma Nu Niet Zwanger. Ontstaan vanuit haar eigen ervaring in de praktijk.

Het programma ondersteunt (potentiele) ouders met verhoogde kwetsbaarheid op vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke benadering en maatwerk. Het gesprek wordt aangegaan met mannen en vrouwen met multiproblematiek zoals, psychiatrische problematiek, verslaving, sociaal isolement, psychische belasting, schuldenproblematiek, verstandelijke beperking, dak-thuisloos zijn, etc.

Het bespreekbaar maken van kinderwens, seksualiteit en anticonceptie ondersteunt (potentiele) ouders met verhoogde kwetsbaarheid om regie te nemen over hun kinderwens wat maakt dat zij niet ongewenst zwanger worden. Hiervoor trainen we hulpverleners om vanuit presentie een eerlijk gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Regie over de eigen kinderwens geeft kwetsbare (potentiële) ouders letterlijk weer wat grip op de loop van hun leven.

Hoe werkt Nu Niet Zwanger?

  • De (potentiele) ouder is vrijwel altijd in beeld bij (meerdere) hulpverleners.
  • Een hulpverlener legt outreachend, proactief en persoonlijk contact met de (potentiele) ouder met verhoogde kwetsbaarheid. Samen bespreken zij kinderwens, seksualiteit en wat een eventuele (volgende) zwangerschap op dit moment voor de (potentiele) ouder zou betekenen.
  • De hulpverlener houdt rekening met de omstandigheden die de (potentiële) ouder kwetsbaar maken; neemt de tijd, luistert en speelt in op hun behoeften.

Connie Rijlaarsdam

Connie Rijlaarsdam vertelt: “Het succes zit hem in een behandelrelatie waarin vertrouwen aanwezig is. Respectvol omgaan met de cliënt, de tijd nemen, aandacht voor de sociale context en op maat werken. Deze basis maakt het mogelijk dat de vrouw/man een voor zichzelf passende keuze maakt’’. Hiervoor is nodig dat er toegewijde hulpverleners zijn met kennis van het gespreek aangaan over kinderwens en seksualiteit. Werken vanuit presentie is de basis van de Nu Niet Zwanger gesprekken.

Dankzij de impact en het succes van haar programma won Connie de titel Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheidszorg 2016, de Petra Meerburgprijs 2016 en op 3 oktober 2019 de Els Borst prijs.

Interesse?

Wilt u meer weten? Of bespreekt u graag de mogelijkheden van dit programma voor uw gemeente of organisatie? Kijk dan ook op www.nunietzwanger.nl en neem dan contact met ons op .

Landelijke aandacht en navolging

Dankzij de gunstige resultaten is het programma in Tilburg voortgezet. Met nog altijd mooie resultaten. In onze regio draait het programma ook in Hilvarenbeek – Oisterwijk – Goirle – Waalwijk – Heusden – Gilze en Rijen – Dongen – Loon op Zand. Het programma oogst veel belangstelling, ook in de rest van Nederland. Het programma is landelijk overgenomen door GGD GHOR Nederland en kreeg inmiddels landelijke navolging. Daar zijn we trots op! Kijk voor de laatste stand van zaken op: www.nunietzwanger.nl