GGD Hart voor Brabant
Geplaatst op: 05-11-2018 om 11:38 uur
Laatst gewijzigd op: 31-08-2020 om 17:26 uur

Met NIx18 kom je fris het schooljaar door

Als jongeren naar de brugklas gaan krijgen ze te maken met veel veranderingen: ze gaan naar een nieuwe school, krijgen te maken met wisseling van klassen en docenten, een afname van persoonlijke aandacht van docenten en ze gaan meer tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten. Ze worden vatbaarder voor de invloed van deze leeftijdsgenoten en hun attitude ten opzichte van tabak, alcohol en drugs verandert. Hebben de meeste jongeren in het begin van de vroege adolescentie meestal nog een overwegend negatieve attitude ten opzichte van roken, alcohol drinken en blowen, in de loop van de brugklas wordt deze attitude vaak positiever.

Lees verder op:


Fris het schooljaar door
  • De meeste rokers beginnen tussen de 12 en 16 jaar oud. Hoe jonger ze starten, hoe vaker ze blijven roken. Doe daarom mee met de “Smokefree Challenge”: een klassikale niet-rokenwedstrijd! 
  • Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. De late adolescentie is daarom een zeer geschikte periode om zelfcontrole te trainen. Lees meer over de interventie InCharge
Middelenbeleid

Een beleid over middelen gaat over regels en afspraken rondom middelengebruik op school. Breed gedragen regels die gelden voor alle medewerkers, leerlingen en ouders. Om op dit thema beleid te maken is het belangrijk dat professionals kennis over riskant middelengebruik bij jongeren hebben.

Lees meer op:

Deskundigheidsbevordering voor professionals

Professionals die met jongeren werken in de setting school en vrije tijd, volgen een deskundigheidsbevordering t.b.v. het signaleren en bespreken van riskant alcoholgebruik. En, indien nodig, leren ze jongeren motiveren tot het volgen van een kortdurend begeleidingstraject.

De deskundigheidsbevordering kan ook bestaan uit gesprekken en/of presentaties over de thema's:

  1. Middeleninformatie
  2. De houding van de leerkracht t.o.v. alcoholgebruik, middelengebruik en gamen
  3. Vroeg signalering, gespreksvoering en begeleiding van leerlingen met overmatig gebruik of gamen

Meer informatie: 

Toolkit NIX18

NIX18 is de campagne waarmee het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil versterken dat niet drinken en roken tot je 18e normaal is.

Hier treft u toolkitmiddelen voor scholen aan:

Schoolfeesten

U kunt hierbij denken aan grappige thema s, lekkere alcoholvrije drinks, 18-Plus bandjes etc.

Websites:

Theatervoorstellingen over verleidingen, groepsdruk en opvoeding

Voor voortgezet onderwijs

Er is een divers aanbod van theatervoorstellingen over alcohol, groepsdruk en opvoeding van verschillende theaterbedrijven. Zowel voor de doelgroep ouders als de doelgroep jongeren. Het zijn interactieve voorstellingen waarbij het publiek betrokken wordt in de scenes. De voorstellingen worden o.a. gegeven door Helder Theater en Playback, soms ook in samenwerking met verslavingszorg Novadic-Kentron.

Alcoholtestjes

Om te ervaren, oefenen, kennis te testen

Omschrijving:
Met diverse alcoholtests kunnen jongeren ervaren wat alcohol met hen doet zonder dat zijzelf alcohol hoeven te drinken, zoals een alcoholbril of het alcoholloopspel. Er zijn ook verschillende testen via websites en apps die inzicht geven in het eigen alcoholgebruik. Op basis van de antwoorden die gegeven worden, selecteert de computer de juiste adviezen.

Lees hierover meer op www.alcoholbrillen.nl

Doelschietwand

Met de doelschietwand scoren deelnemers door een bal door de gaten te schieten. De wand is inzetbaar bij jeugdtoernooien van alle sporten. Op de wand staat de boodschap van NIX18. Op deze manier wordt er aandacht gevraagd voor de preventie van alcohol en roken.

Doelschietwand met twee voetballers ervoor

Een keertje inzetten bij een toernooi of iets anders?

Voor ouders/opvoeders

Herken u dat? Wanneer u uw kinderen vraagt om iets te doen, is het soms net alsof u tegen een muur praat. Het lijkt er misschien niet op maar wat u zegt maakt wel degelijk verschil. Ook als het om NIX gaat. Want wanneer u afspraken met uw kinderen maakt over het niet gebruiken van alcohol en tabak, is de kans groter dat zij zich hieraan houden. U doet het dus niet voor NIX.

Hieronder handige websites met tips voor de afspraak van NIX:

Algemene info over alcohol en drugs