GGD Hart voor Brabant

Ketenaanpak overgewicht

Bij de aanpak van overgewicht kijken we verder dan de kilo’s alleen. We kijken niet alleen naar het voedings- en bewegingspatroon van een kind. We kijken ook naar factoren in de leefsituatie van een kind die van invloed kunnen zijn op de leefstijl. Alleen zo kunnen we komen tot een succesvolle en blijvende gedragsverandering bij kind én gezin. Benieuwd wat jouw rol is in de ketenaanpak overgewicht of wil je iemand aanmelden voor de ketenaanpak? Neem contact op met jouw jeugdverpleegkundige.
Neem contact op met: jouw jeugdverpleegkundige

Van Proeftuin naar aanpak

In de periode 2016-2018 heeft Care for Obesity (C4O) met behulp van financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in samenwerking met de acht proeftuingemeenten het landelijk model ‘Ketenaanpak overgewicht en obesitas bij kinderen’ ontwikkeld. Het model beschrijft hoe professionals een aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas kunnen inrichten, welke onderliggende visie daarbij hoort en wat deze visie vraagt van professionals.
De gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Oss deden mee in de proeftuin. De GGD Hart voor Brabant wil deze aanpak de komende jaren verder uitrollen in zijn werkgebied.

Meer over de ketenaanpak

Een centrale hulpverlener

Kinderen met overgewicht en multiproblematiek of morbide obesitas die ondersteuning en zorg nodig hebben worden begeleid door één centrale zorgverlener. Onze jeugdverpleegkundigen volgen hiervoor de opleiding ‘Leerlijn Centrale Zorgverlener’. De centrale zorgverlener is het eerste aanspreekpunt voor kind en ouders en zorgt ervoor dat alle professionals die bij de ondersteuning en zorg rondom het kind en het gezin betrokken zijn goed met elkaar samenwerken en afstemmen.

 
 
 

 

Fysiotherapeut

Huisarts

Jeugdverpleegkundige